Változtak a szabályok: így kaphat állami támogatást

Ismét lehetőség van egyedi kormánydöntésen alapuló regionális beruházási támogatás (EKD támogatás) igénylésére – hívta fel a figyelmet egy augusztus végi kormányrendelet hatására a Deloitte.
Napi.hu, 2014. szeptember 19. péntek, 15:28
Fotó: Reuters

A regionális támogatási térkép változásai miatt Budapesten és több Pest megyei településen nagyvállalatok számára nem érhető el a regionális beruházási támogatás, ugyanakkor egyes Pest megyei településeken a támogatási intenzitás (az elérhető támogatás százalékban kifejezett maximuma) 35 százalékra emelkedett. Pest megye egyes más településein a támogatási intenzitás 20 százalék, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók teljes területén 50 százalék, Közép-Dunántúl régióban 35 százalék, Nyugat-Dunántúl régióban pedig 25 százalék - mondta Márkus Csaba, a Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési és Állami támogatások üzletágának igazgatója.

A támogatás feltétele, hogy a beruházás keretében meghatározott számú új munkahelyet kell létrehozni: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban 50, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország régiókban pedig 100 új munkahelyet.

Az új rendelet meghatároz új támogathatósági feltételeket is. Ilyenek a "termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházások": ebben az esetben az elszámolható költségek összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre, a támogatási kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

A "már meglévő létesítményben végzett tevékenységnek új tevékenységgel történő kibővítését eredményező beruházásoknál" pedig az elszámolható költségeknek legalább 200 százalékkal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

Az alábbi táblázat foglalja össze, hogy az ország egyes területein legalább mekkora elszámolható költség összegű beruházással lehet támogatást elnyerni beruházási típusonként és vállalatmérettől függően:

Beruházás helyszíne (régió)Minimum elszámolható költség (folyó áron)
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-DunántúlInduló beruházás és munkahely-teremtési célú induló beruházás esetén is 10 millió euró
Közép-Dunántúl, Nyugat-DunántúlInduló beruházás: 20 millió euró, munkahely-teremtési célú induló beruházás: 10 millió euró
Közép-Magyarország régió támogatható településeiKKV beruházó esetén:
Induló beruházás: 20 millió euró
Munkahely-teremtési célú induló beruházás: 10 millió euró

Nagyvállalat beruházó esetén:
Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: 20 millió euró
Munkahely-teremtési célú, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás:10 millió euró
Forrás: Deloitte

A fenti táblázat szerinti "új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás" azokat a beruházásokat jelenti, amelyek tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányulnak és új létesítmény létrehozatalát, vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezik, amelyek nem minősülnek azonos vagy hasonló tevékenységnek (szintén idetartoznak még a fenti feltételeknek megfelelő létesítményfelvásárlások is).

A támogatás keretében a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, amelyek vagy a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költségei, vagy pedig a beruházás által - a beruházás megkezdésétől számított 3 éven belül - létrehozott munkahelyek 24 hónapra számított becsült személyi jellegű ráfordításai lehetnek.

További fontos változások

A beruházás megkezdésének fogalma - a közelmúlt gyakorlatának megfelelően - úgy módosult, hogy az építési munkák esetén az építési naplóba történő bejegyzés mellett az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja is jelentheti a beruházás megkezdését.

A nagyberuházás fogalmát pontosította a jogalkotó: a jövőben a beruházótól független félnek nem minősülő beruházók által a támogatási kérelemben szereplő beruházással csak az azonos megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházásokat kell összeszámítani egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül.

A korábbi szabályoktól eltérően már nem nyújtható támogatás az alábbi beruházási típusokhoz:

  • Kereskedelmi tevékenységhez,
  • Turisztikai tevékenységre irányuló beruházáshoz,
  • Kutatási infrastruktúrához,
  • Bármely más vissza nem térítendő támogatásban részesült beruházásokhoz, amennyiben az adott támogatás nyújtásának nem feltétele az EKD regionális beruházási támogatás.

Az alábbi esetekben kötelező a támogatást előzetesen engedélyeztetni az Európai Bizottsággal:

  • A támogatást jelenértéken legalább 100 millió euró elszámolható költségű beruházáshoz igényelték.
  • A beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy ezt tervezi a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két évben.

Lényeges változás, amely megkönnyíti a támogatás igénylését, hogy azon támogatások esetében, melyeknél az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása nem szükséges, a jövőben az ösztönző hatást a kérelem benyújtása igazolja, így nincs szükség az ösztönző hatás külön dokumentumban való alátámasztására.

A kifejezetten mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházásokra vonatkozó szabályok (pl. a minimum 12 millió euró összegű támogatási igény felett az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges) kikerültek az új rendeletből, a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló támogatható beruházásokra is az általános szabályok vonatkoznak.

HOZZÁSZÓLÁSOK