Az ING Csoporthoz tartozó ING Investment Management szakemberei szerint a pénzpiaci döntéshozók (kormányok és jegybankok) várhatóan csillapítják a válság reálgazdaságra gyakorolt negatív hatásait - szemben az 1930-as években hozott döntésekkel. Ez a tény a cég álláspontja szerint az egyik leghatározottabb érv amellett, hogy a jelenlegi gazdasági válság nem fog eszkalálódni: az elkövetkező időszakot leginkább a kamatvágások és az alacsonyabb inflációs várakozások jellemzik, ami hosszú távon az államkötvények hozamainak csökkenését eredményezi. Az ING IM a gazdasági depresszió megelőzésének másik kulcsfontosságú tényezőjét az alacsonyabb árutőzsdei árfolyamokban látja.

Emellett azonban a gazdasági visszaesés minden téren látványos: a vállalati bevételek átlagosan 30-40 százalékkal, az osztalékok átlagosan 20 százalékkal csökkennek. Mindezek ellenére, az osztalékhozamok a kamatlábakhoz viszonyítva jóval magasabb szintet érnek majd el.

A világgazdaságban kulcsszerepet játszó Kína növekedése előreláthatólag 6-7 százalékra csökken vissza, a globális GDP növekedés pedig 2 százalékra lassul. Habár a feltörekvő piacok tekintetében a növekedési várakozások vonzóbbak, összességében sebezhetőek és romló teljesítményt mutatnak hosszú távon. A fenntartható gazdasági növekedés elindulása mindaddig nem valószínű, amíg a vállalati eredmények mélyponton vannak: ebben pedig nem várható változás 2009 vége előtt.

Az ING Investment Management szerint a válság időszakában is érdemes körülnézni: főként az Egyesült Államokat, Európát és Japánt preferálják befektetési szempontból, leginkább (nagy vállalatok, magas és szilárd osztalékhozamokkal) a következő iparágakban: gyógyszeripar, telekommunikációs szektor, FMCG és energiaipar.

A gazdasági válság központi elemeként emlegetett hitelpiacokra az ING IM szerint jótékony hatással vannak a kormányzatok vállalati szektort érintő „mentőakciói”, amelyek révén a hosszú távon gondolkodó befektetőknek ideális lehetőséget jelentenek a ma még pesszimistán árazott hitelpiacok. Az alapkezelő hosszú távon az USA dollár erősödésére számít, és mintegy 60 százalékos esélyét látják annak, hogy 2009-ben a részvénypiacok növekedni fognak.

Benczédi Balázs a magyarországi részleg vezérigazgatója hazánk vonatkozásában nem vár túl sok meglepetést: 2009-et általánosságban a negatív gazdasági környezet fogja jellemezni. Habár a válság hatásait jól csillapították a beavatkozások - ilyen az IMF-segítség és a gyors kormányzati intézkedések -, Benczédi szerint a válság reálgazdaságra gyakorolt hatását 2009 folyamán fogjuk igazán érezni; a GDP növekedés -1 százaléknál is kisebb lehet.

A vezérigazgató szerint ebben a helyzetben a jegybank minden eszközzel a stabil forintra fog törekedni, 2009-ben pedig szignifikáns kamatcsökkentésre számít, amennyiben ezt a forint árfolyama megengedi. Az euró árfolyamát a 250-260 közötti sávba várja.

Az ING Alapkezelő vezetője szerint a mostani intézkedések csak a rövid távú problémákat oldják meg, összességében kevesek: „A pénzpiaci válság Magyarország számára nemcsak rossz időszakot, hanem történelmi pillanatot is jelent a változáshoz: a jövőbeni fejlődés szükségszerű és időszerű feltétele a strukturális reformok mielőbbi végrehajtása. Ebben a helyzetben a piac valamennyi szereplője támogatná azokat a nagy reformokat, amelyek olyan komplex rendszereket érintenek, mint az egészségügy-, oktatás-, önkormányzat- és nyugdíjrendszer. Bármifelé adócsökkentésnek csak ezután lenne realitása” - fogalmazott Benczédi.
QP | Quality Placement