A jelenlegi EU-szabályozást 1987-ben vezették be, s az nem tartott lépést a vásárlói hitelezés változásaival, napjainkra nagymértékben meghaladták a nemzeti szabályozások. Az új EU-direktíva átlátható lesz, jobban figyelembe veszi a hitelező érdekeit is, miközben sok tekintetben kedvez a hitelt felvevőnek. A pénzintézet érdekeit szolgálja például azzal, hogy megkönnyíti a várható kockázat megbecsülését. Bevezeti a vásárlói hitelezés több új formáját, s az egyik legfontosabb újdonságként lehetőséget ad a vásárlónak arra, hogy 14 napon belül anyagi és jogi következmények nélkül visszalépjen a szerződéstől. Az új szabályozás kapcsán a Bizottság egy hosszú távú feladattervet is kiadott azokról a teendőkről, amelyeket a pénzügyi szolgáltatások belső piacán kell elvégezni, s gondolt az e-kereskedelem lehetőségeinek bővítésére is. Első reagálásában az Európai Vásárlók Szervezete (BEUC) üdvözölte a javaslatot, de sajnálkozását fejezte ki, hogy az igénybe vehető hitelösszeg maximálása néhány országban csökkenti a felvehető kölcsön jelenlegi szintjét.
QP | Quality Placement