Nowotny szerint a 2008-as pénzügyi válságra adott kormányzati intézkedések és azok hatásai számos tanulsággal szolgáltak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A legfontosabb, hogy ahhoz, hogy az eurózóna állami szektorának hatalmas finanszírozási igényét ki lehessen elégíteni, ahhoz bizalomra van szükség a befektetők részéről. Bizalomra, hogy az adott országok politikai rendszere stabil, s hogy a kormányzatok végrahajtják a szükséges fiskális konszolidációs programokat, amelyek fenntarthatóvá teszik az adott országok finanszírozási helyzetét.

A problémát az jelenti, hogy az érintett országokban a fiskális konszolidációs programok során a szereplők túlságosan optimisták voltak a növekedési kilátásokat illetően. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiskális konszolidációt, a megszorításokat nem lehet vakon végrehajtani, annak mértékét és mikéntjét függővé kell tenni az adott gazdaság növekedési ütemétől. Azzal mindenki tisztában van, hogy a fiskális konszolidáció nagyon fontos a jövőbeni növekedés szempontjából, azonban ha a megszorítások időszaka túlságosan elhúzódik, akkor az számos nem kívánt következménnyel járhat - mondta Novotny. S ha a konszolidáció nem jár együtt strukturális reformokkal, akkor annak a jövőbeni növekedésre gyakorolt kedvező hatása is megkérdőjelezhető.

A fiskális konszolidáció, a mentőcsomagok - amint azt a mostani, eurózónában zajló események mutatják - ráadásul nem lehetnek sikeresek, ha nem találkoznak a választók akaratával, az ilyen lépések és programok végrehajtásához széleskörű társadalmi konszenzusra van szükség. A válság 2008-as kirobbanása óta eltelt évek azt mutatják, hogy ráadásul nem elég végrehajtani a fiskális konszolidációt, az egyszerű megszorításokon alapuló intézkedéseknek ki kell egészülniük egy növekedési elemmel, amely megpróbálja ellensúlyozni annak a növekedésre és a munkaerő piacra gyakorolt negatív hatásait.

A döntéshozóknak figyelemmel kell lenniük egyéb problémákra is, speciális programok szükségesek, különösen a fiatalok körében növekvő munkanélküliség ellen. Nem szabad ugyanis, hogy a stabilizáció és a jövőbeni növekedés alapjainak megteremtése közben az Unióban elvesszen egy nemzedék a kedvezőtlen mellékhatások miatt - mondta az elnök.

QP | Quality Placement