A szombathelyi székhelyű Human Operator (HO) Zrt. egy emberierőforrás-gazdálkodással foglalkozó magyar cég, amely a munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységével összefüggésben más vállalkozások szolgáltatásait vette igénybe, amelyek a munkavállalóikat a cég rendelkezésére bocsátották. E vállalkozásoktól a HO számlákat fogadott be, amelyeket az általános forgalmi adó (áfa) felszámításával állított ki, az adót a HO a saját szolgáltatásaiért számlázott áfa elszámolásakor levonásba helyezett.

A NAV később az áfát érintő vizsgálatot végzett a zrt.nél. és megállapította, hogy az áfa törvény 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységnél a fordított adózás szabályai alkalmazandók, és így az adót a szolgáltatás igénybe vevője fizeti meg. Mivel a HO a kérdéses szolgáltatásoknál az egyenes adózás szerinti számlákat fogadott be, és a fordított adózás szerinti adófizetési kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni, ezért a NAV vele szemben adókülönbözetet állapított meg, és különböző pénzügyi szankciókat alkalmazott.

Magyarország korábban az Európai Tanácsától kért engedélyt arra, hogy - különösen az adócsalás megelőzése érdekében - 2015. január 1-jétől a fordított adózás szabályainak alkalmazhassa a munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységnél.

A HO és a NAV között jogvita keletkezett azzal kapcsolatban, hogy az e felhatalmazást megadó tanácsi végrehajtási határozat csak a Magyarországnak az annak elfogadásáról való értesítését (2015. december 11.) követően, vagy pedig már 2015. január 1-jétől, azaz attól az időponttól kezdve alkalmazandó, amelyet Magyarország a felhatalmazás megadása iránti kérelmében a fordított adózás szabályai alkalmazhatóságának kívánt kezdő időpontjaként jelölt meg. E kérdés megválaszolásának perdöntő jelentősége van a felek közti jogvita eldöntése szempontjából - írta összefoglalójában az Európai Bíróság (EB). A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kérte az EB-től e kérdés megválaszolását.

Mai ítéletében az EB megállapította, hogy a végrehajtási határozat nem említi a hatályba lépésének az időpontját, vagy azt az időpontot, amelytől alkalmazandó az általa előirányzott eltérés, továbbá nem pontosítja azt az időszakot sem, amelyre kiterjed a hatálya. Márpedig ilyen körülmények között a hatályba lépés időpontjának meghatározása érdekében az EU-szerződés általános szabálya alkalmazandó, amelynek értelmében az ilyen határozatok a címzettjük értesítésével lépnek hatályba. Mivel a jelen esetben a végrehajtási határozatról 2015. december 11-én értesítették a magyar kormányt, így az ezen a napon lépett hatályba.

A végrehajtási határozat sem tartalmaz utalást a rendelkezéseinek visszaható hatállyal történő alkalmazására, így a bíróság kimondta, hogy Magyarország nem vezethette be a fordított adózást a végrehajtási határozatról szóló értesítését megelőző időszakra. A bíróság azt is kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes az a magyarországi szabályozás, amely a Magyarországnak a végrehajtási határozat elfogadásáról szóló értesítését megelőző időszak vonatkozásában előírja az e határozatban foglalt eltérés alkalmazását.

A Human Operator Zrt. 2018 szeptemberében felszámolás alá került és szerepel a NAV nagyadós listáján, e cég volt vezetője Czeglédy Csaba szombathelyi egykori szocialista képviselő.