A jelenlegi ütemterv szerint a lippendorfi lignit-tüzelésű erőmű R jelű blokkját csupán 2035 végén le kell majd állítani, és a Schwarze Pump, illetve a Boxberg Leag erőművek egy-egy blokkja pedig 2038 végéig a hálózaton marad. Ezek az egységek lesznek az utolsóként kikapcsolt szenes erőművi blokkok a nlmet történelemben. Ezért - vagy: ennek ellenére - az energiaszolgáltató mintegy 1,75 milliárd euró kártérítést fog kapni e hosszú ideig tartó haldoklásért - írja a PV Magazine.

Mindez annak kapcsán került elő, hogy az Energy Brainpool egyik friss tanulmányának eredményei szerint ennek a kifizetésnek, kártalanításnak nincs alapja. A Green Planet Energy megbízásából készített tanulmány adataiból és számításaiból az derül ki, hogy a kelet-német lignit erőművek valójában már 2030-tól teljesen gazdaságtalanok lesznek. Már feltételezve, hogy a megújuló energiatermelő kapacitások és renszerek további térnyerése mellett a szén-dioxid kvótaára is tovább nő majd.

Sőt: ha a szén-dioxid kibocsátási jogok ára - amelyek a szénüzemeltetők működési költségeinek részét képezik - 2038-ig folyamatosan, de csak 105 eurós, ma igen reálisnak tartott árszintig jut el, akkor a három kelet-német erőmű már három év múlva, 2024-ben veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni. Az Energy Brainpool elemzése szerint 2024 után a szén alapú villamos energiájukat már nem tudják majd nyereségesen értékesíteni.

Michael Claussner, az egyik elemző azt is elmondta a PV Magazinnak, hogy kiszámolták: e forgatókönyv alapján az erőművek jelenértéke 2030-ra nullára fog csökkenni - vagyis az egész infrastruktúra már nem ér majd semmit. Ehhez képest a tervezett állami kompenzáció az üzemeltető számára több mint gáláns, mivel az gazdaságilag nem indokolt, politikailag azonban “nagyon is kifinomult”. Ezt a véleményt már Sönke Tangermann, a Green Planet Energy igazgatósági tagja tette hozzá, aki szerint

ha a szövetségi kormány komolyan veszi az éghajlatvédelmet, akkor az egyre drámaibb éghajlati válságra való tekintettel korábbi leállási időpontot kell követelnie az üzemeltetőtől.

A tanulmányban az Energy Brainpool többféle módon is lemodellezte a villamosenergia piac bevételeit és az erőművek üzemeltetési költségeit.

A lehetséges forgatókönyvek közül még a nem túl gyors energiaátmenetet feltételező esteben is az látszik, hogy a kelet-német ligniterőművek csak akkor maradnak gazdaságosak 2030 után, ha a kvótaár jelentősen nem emelkedik. Az elmúlt évek ágazati, szerkezetátalakulási tempóját alapul véve a szénerőműves rendszernek valójában néhány évben össze kell omlania.