Az uniós bizottság szerint az úti okmányok biztonságának garantálása fontos tényező a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, amely hozzájárul a határvédelem és a migrációkezelés hatékonyabbá tételéhez, valamint előkészíti a biztonsági unió létrehozását. A cselekvési terv az uniós tagállamok által az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok számára kiállított, határátlépéskor személyazonosításra használt úti okmányokra irányul.

Az úti okmányok kiállításakor az adott személy kilétének megállapítására használt okmányok (például születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat), valamint a tényleges úti okmányok kiállítása továbbra is a tagállamok kizárólagos hatásköre marad. Ugyanakkor a tagállamok által kiadott úti okmányokra vonatkozó biztonsági normákat és a határellenőrzési követelményeket uniós szinten állapítják meg. A szabálytervezet az úti okmányok biztonságának valamennyi aspektusára kiterjed.

A tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogyan tudják legeredményesebben elkerülni a hamis személyazonosságon alapuló eredeti okmányok kiállítását, illetve hogyan szürhetik ki az úti okmányok kiállításának alapjául szolgáló okmányokat. A tagállamoknak javítaniuk kell a biometrikus mintavételre és az okmánykiállítási eljárásokra vonatkozó bevált módszerekkel kapcsolatos információcserét. A bizottság vállalta, hogy véglegesíti tervét arra vonatkozóan, miként tehetők biztonságosabbá az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és tartózkodásra jogosító engedélyei a visszaélés és a hamisítási kockázatával szemben.

A tagállamoknak pedig minden ellopott, elveszett, jogellenesen felhasznált vagy érvénytelenített okmányt nyilvántartásba kell venniük a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) és az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisában. A határőrök számára jobb hozzáférést kell biztosítaniuk a vonatkozó rendszerekhez, és fel kell gyorsítaniuk a Schengeni Információs Rendszer ujjnyomatkereső funkciójának végrehajtását.

QP | Quality Placement