Novemberben is ­– akár az első tíz hónap mind­egyi­kében – alacsonyabb vendégforgalmat regisztráltak a kereskedel­mi szállás­helyek, mint 2008 azo­nos időszakában. 2009. január–novemberben 2988 ezer külföldi vendég 8588 ezer vendégéjszakát töltött el a keres­ke­­del­mi szál­lás­he­­lyeken, a vendégek és a vendégéjszakák száma egyformán 10 százalékkal csökkent 2008 azo­nos időszakához képest. A Németországból, Lengyelországból, Olaszországból, Romá­niából, Hollandiából és Franciaországból érkező vendégek esetében 1–15 százalákos visszaesés volt a vendégéjszakák számában, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok tekintetében jelentős, 23–24 százalékos volt a csökkenés. Az időszak folyamán a kereskedelmi szálláshelyek 3611 ezer belföldi vendéget és 8785 ezer bel­föl­diven­­dég-éjszakát jelentettek, a vendégek és az éjszakák száma egyformán 7 százalékkal csökkent. A bel­föl­di­ven­dég-forgalom 61 százalékát fogadó szállodákban 8 százalékos visszaesés figyelhető meg az éjszakák számában 2008 janu­ár–novemberéhez viszo­nyítva. A ven­dégek körében szintén népszerű – a vendég­éjszakák 14 százalékát re­giszt­ráló – pan­ziók esetében 14 százalékos elmaradás következett be. Az év első tizenegy hónapjában a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 44 százalékos volt, ezen belül az ötcsillagos szállodák 55, a négycsillagos házak pedig 50 százalékos foglaltságot értek el. 2009. január–novemberben a leg­na­gyobb kihasználtsági arány a gyógyszállodák esetében figyelhető meg (58 százalék), bár kapacitás­kihasznált­ságuk 5 szá­zalékponttal maradt el a 2008 azonos időszakában mért szinttől. A kereskedelmi vendéglátóhelyek 2009 január–októberben 495 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, mely 8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának adatától. A vendéglátóhelyek árbe­vételének 10 százaléka származott a kereskedelmi szálláshelyen üzemeltetett üzletekből. A szál­láshely-szol­gáltatást nyújtó vállal­kozások a szál­lás­he­lyeken novemberben közvetlenül 25 ezer főt fog­lal­koztattak, amely 8 százalékkal volt kevesebb, mint az elmúlt év­ben. A makrofolyamatok tekintetében a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágazat bruttó hozzáadott értéke az előzetes adatok alapján a harmadik negyedévben 4 százalékkal maradt el az előző évitől, kevésbé, mint amennyivel a GDP csökkent nemzetgazdasági szinten. A beruházások a 2008 első félévi jelentős bővülés után 2009 évben visszaestek. A foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete folyó áron 3 százalékkal nőtt, de nem érte el a nemzetgazdasági átlag kétharmadát sem.
QP | Quality Placement