A kormány és a gazdasági szakértők manapság egyetértenek abban, hogy a hazai gazdasági növekedéshez elengedhetetlen a munkahelyteremtő, versenyképesség-növelő beruházások számának növelése. Ehhez azonban a bankok hitelezési tevékenységének felélénkítése mellett nagy szükség van valóban piacorientált és innovatív kezdeményezésekre is. A megújuló energiaforrások hasznosítása kiváló lehetőséget nyújt a versenyszféra és az önkormányzat együttműködésére, de jól illeszkedik a Sanofi üzletstratégiájába is. Arra törekszünk ugyanis, hogy működésünk sehol ne legyen "szigetszerű". Mindenütt, ahol jelen vagyunk, a helyi közösségért felelősséget érezve, annak aktív tagjaként is tevékenykedünk.

Veresegyházon az önkormányzat és a Sanofi Gyógyszergyár veresegyházi telephelyének együttműködése évtizedes múltra tekint vissza. 2011-ben a város KMOP-pályázatot nyert egy új termálkút létesítésére, mert a gyógyszergyár szándéklevelének birtokában igazolni tudta, hogy a geotermikus hőre van vevő a településen, így az új közmű rentábilisan üzemeltethető. Vállalatunk és az önkormányzat között kölcsönösen előnyös együttműködés jött létre: az önkormányzat, nagyobb részt uniós forrásból, a hőenergia értékesítése révén, számára többletbevételt biztosító beruházást valósíthatott meg, a Sanofi pedig viszonylag kicsi és gyorsan megtérülő befektetéssel jelentősen csökkenteni tudta gázfogyasztását és energiakiadásait. A Sanofi telephelyén eközben sikerült vállalatunk egyik fontos stratégiai célkitűzését is teljesíteni: 20 százalék fölé emeltük a megújuló energiaforrások részarányát az energiafelhasználásban, ezzel az Európai Unió környezetvédelmi irányelvében megfogalmazott egyik elvárást is teljesítettük. Tavaly télen a telephely fűtésének 40 százalékát már az új termálkút vize biztosította, a gázra fordított kiadásaink 30 százalékkal csökkentek, a füstgázkibocsátás csökkenésének eredményeként, illetve további fogyasztási helyek bekapcsolásával pedig 2013-ban már évi 1000 tonnával kevesebb szén-dioxidot engedünk a levegőbe. Ez olyan, mintha körülbelül 3000 autót kivontunk volna a forgalomból!

Veresegyház a beruházás során az ország leghosszabb termálvízvezetékét építette ki, és számos új munkahelyet teremtett. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben nekünk is, a város és a Sanofi együttműködésének is szerepe volt. Meggyőződésünk, hogy egy olyan időszakban, amikor az országnak különösen nagy szüksége van hatékonyságnövelő és munkahelyteremtő beruházásokra, a helyi vállalatok és önkormányzatok együttműködése felértékelődik, hiszen ami jó a versenyszférának, az jó a közösségnek, az országnak is − a veresegyházi projekt nyomán pedig hozzátehetjük, hogy a környezetnek is.