A Commerzbank Galéria tárlatain immár hagyomány két művész párba állítása, ahol a művek egymás hatását erősítik, izgalmas diskurzusok alakulnak ki köztük − a bank ügyfelei és a galéria látogatói ezúttal Fülöp Gábor szobrász és Orr Máté festőművész munkáit láthatják szeptember közepéig. A két művész sajátos, néhol groteszkbe hajló és iróniával átszőtt látásmódja egyesül és sokrétű jelentéstartományba helyezi a nézőt − jellemzi Nádudvari Noémi művészettörténész, a kiállítás kurátora az összbenyomást. A szobrok és a festmények egy térbe kerülve tökéletesen kiegészítik egymást. Közös párhuzamot, illetve  kötődési pontot jelentenek a játékosságot sem nélkülöző egyedi témafelvetések, illetve a szokatlan kompozíciókból fakadó komikum és feszültség. Mindketten egy a realitásból építkező világot tárnak elénk, ám a mindennapi élethez kötődő figurák, tárgyak, elemek nem mindennapi helyzetekben elevenednek meg. Amorf lények − arc nélküli emberek, hol félig állat-, hol félig embertestű alakok − születnek itt és egy szürreális univerzumba kalauzolnak minket.

Fülöp Gábor a Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán Kő Pál hallgatója volt. Fiatal kora ellenére számos elismeréssel jutalmazták már tehetségét (Kogart-díj, Samu Géza-díj, Derkovits-, illetve Székely Bertalan-ösztöndíj) és több rangos kiállítás is van már a háta mögött (például Budapesten a Kogart Házban és a Barabás-villában,  Franciaországban a mougins-i (Provence) Galerie Elanban, Olaszországban a maceratai Ostello Ricciben és a bolognai Ono Arte Contemporaneán). Gondolkodásmódjára a keleti filozófiák és a panteista szemlélet hatott. Érdeklődésének középpontjában az élő organizmusok működése áll, kölcsönhatásuk egymással és a környezetükkel. Visszatérő témája az emberi test, témaválasztásait gazdag gondolatiság jellemzi, sokféle mélyréteget fedezhetünk fel, ha hosszabban elidőzünk egy-egy szobra előtt. Technikai felkészültsége megmutatkozik szobrai felületének gondos kidolgozottságában, a faszobrászat hagyományait újragondolva folyamatosan kísérletezik a műfaji határok tágításával.

Orr Máté az egyetem képgrafikai szakán kezdte tanulmányait, később festő szakon folytatta. Több mestere volt, akiktől különböző látásmódokat és hatásokat kapott; Fülöp Gáborhoz hasonlóan az ő munkásságát is elismerték már szakmai díjakkal. 2006-ban elnyerte a Pannoncolor-díjat, 2010-ben pedig az Ari S. Kupsus Salon Concert Society-díját. Orr Máté művészete a klasszikus festészet hagyományaiból indul ki, de amit a vásznain látunk, az mégsem hagyományos. Ez részben a rá jellemző sajátos festészeti technikának köszönhető: a fotórealisztikus ábrázolás mellett kisebb optikai csalásokat alkalmazva "vezeti meg" a nézőt. Meghökkentő elemek kerülnek egymás mellé, az egészet áthatja valami nyugtalanító irónia. Fotórealisztikus pontossággal megfestett részletek váltakoznak borotvaéles kontúrokkal megjelenő, két dimenzióban jelzett tárgyakkal, s az egészet a groteszk összkép teszi időtlenné. Minden elem felismerhető, mondhatjuk hétköznapinak is, mégis összességében a vásznon egy furcsa történet alakul ki, és maguk az elemek szokványostól eltérő jelentéstartalommal ruházódnak fel. Ő maga úgy fogalmaz, hogy festményein nem annyira egy történet jelenik meg, hanem erős és összetett érzések, valami olyasmi, mintha a képen ható erők egy adott pillanatban kiegyenlítenék egymást és az éppen beálló kínos csöndnek lehetünk tanúi.