Antikvár ősz: a kezdet jó volt

Jól kezdett az aukciós antikvár könyvpiac 2012 őszén, de aztán fokozatosan apadt az érdeklődés. Év végére a legnagyobb várakozással kísért ritkaságoknak sem akadt vevőjük.
Kádár Márta, 2013. január 14. hétfő, 07:25
Fotó:

Jellemzően a dedikált könyveknek, kéziratoknak, történelmi dokumentumoknak és az avantgárd műveknek volt keletjük tavaly az őszi szezon könyvaukcióin. Az Abaúj Antikvárium októberi árverésén Ady Endre Vér és arany című kötete 1910-es kiadása Bertának ajánlott példánya ért meg valakinek 1,4 millió forintot. A decemberi aukción egymillió forintra licitálták  a Szépség koldusát, 420 ezerre a Nem én kiáltok kötetet, József Attila pártfogóinak szóló dedikációival.

A Krisztina Antikváriumnak is bejött egy József Attila: több mint háromszoros áron, félmillióért kelt el a Medvetánc kézzel számozott, dedikált példánya. Nagyváthy János A' szorgalmatos mezei-gazda című kétkötetes ritka munkáját Széchényi Ferencnek ajánlotta, ezt a tételt is félmillióra licitálták. 360 ezer forint lett Pilinszky János első verseskötete, a Trapéz és korlát Weöres Sándornak szóló ajánlással, 260 ezer forintért vették meg Kosztolányi Dezső Csak csont vagyok, csak hús vagyok kezdetű ötsorosának zöld tintával írt kéziratát. A ritka Széchenyi István-kötetekért mindig sokat adnak, dedikáció nélkül is, a Krisztinánál 300 ezer forintért kelt el a szerző egyik legritkább műve, a Balatoni gőzhajózás első kiadása, csakúgy, mint a Lovakrul köteté.

Széchényi Lajosnak a vadászati törvényről írt, öccsének ajánlott példánya − Széchenyi István beírásával − már a Központi Antikváriumnál duplázta meg árát 1,6 millió forintra. Rónay Jácint emlékiratai, a Hetven év reményei és csalódásai Mária Valéria főhercegnő wallsee-i könyvtárából 1,3 millióra ötszörözött. (A tudós pap-tanár Kossuth, majd Ferenc József és Erzsébet királyné gyermekeinek nevelője volt.) A Központiban folytatódott az év eleji Petőfi-boom is, három első kiadással (Czipruslombok Etelke sírjáról, A helység kalapácsa és A hóhér kötele − 1,5 millió, 600 ezer, illetve 300 ezer forint) és a még náluk is becsesebb Apostol-töredékkel, az Emich Gusztáv-féle 1851-es kiadásból (950 ezer forint). Nem hiányoztak a milliós árak sem: egy XVII−XVIII. századi Koránért 2,8 milliót, Johannes Kellner von Kirchheim 1500-es orvosi munkájáért 2 milliót, Laurentius Corvinus Cosmographiájáért 1,7 milliót adtak a vevők. Visszamaradtak viszont olyan egyedülálló, közgyűjteményekbe való dokumentumok, mint Andrássy Gyula miniszterelnök Erzsébet királynéhoz írt levele vagy Szathmáry Lajosnak, az amerikai emigráció jelentős alakjának kéziratgyűjteménye, benne egy dedikált József Attila-kötettel, egy Ady-kézirattal és három Kossuth-levéllel. (A közgyűjteményekbe anyagi helyzetét ismerve nem csoda, hogy ezeket nem vitték el.)

A Szőnyi Antikváriumának is volt már jobb aukciója, mint a novemberi, ahol ugyan húsz tételért adtak százezer forintnál többet, de sok tétel benn ragadt. Radnóti Miklós 1943-as műfordításkötete, az Orpheus nyomában − Ortutay Gyulának dedikálva − 270 ezer forintra ötszörözte kezdőárát.

Az Antiquarium Hungaricum a visszafogott árakra épített, így októberi árverésén csak a tételek 20 százaléka nem talált gazdára és komoly licitek is voltak, köztük Karinthy Frigyes két dedikált  könyvére is. A legmagasabb árat, 240 ezer forintot azonban Gvadányi József 1783-ban írt hadtörténeti munkája érte el.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK