A Baja körüli infrastrukturális fejlesztések komolyan éreztethetik hatásukat a város gazdaságában. A dunai hajóforgalom megindulása, a bajai kikötő, valamint a hercegszántói határátkelő bővítése mind-mind a város gazdaságának élénkítését teszi lehetővé. Mindezeken kívül természetesen tovább kell fejleszteni az idegenforgalmat, és új színfoltként az egészségcentrikus ökoturizmus is megjelenhet a város életében. Baja város fejlődésének igen komoly lökést adhat a nemrégiben átadott új dunai kikötő, hiszen a folyón lassan újraéled a vízi szállítás, amely a délszláv válság miatt jelentősen visszaesett. A város idén mintegy 11,5 milliárd forintos költségvetéssel gazdálkodhat a tervek szerint - közölte lapunkkal Széll Péter polgármester. Baja gazdaságának ágazatai között még mindig a mezőgazdaság és a termékfeldolgozás az első, ezek között az élelmiszer- és a fafeldolgozás emelkedik ki. A városban jelen lévő mintegy háromezer vállalkozás nettó árbevétele meghaladja a 116 milliárd forintot. Baja összes adóbevétele mintegy 900 millió forint, ebbol az iparűzési adó 700 milliót tesz ki - mondta el a polgármester. A legnagyobb adózók közé tartozik a Délhús Rt., a Mogyi Kft., valamint a Gemenc Rt. és az egyre erőteljesebb ütemben növekvő Axiál Kft. A Dunai Kötöttárugyár idén augusztusban felszámolási eljárás alá került, emiatt tovább csökkent a textilipar szerepe a térségben. A polgármester kiemelte, hogy Baja összekötő kapocs a Dunántúl és az Alföld között, éppen ezért komoly fejlődés tapasztalható mind a kereskedelem, mind pedig a logisztikai szolgáltatások területén. A kereskedelem jelentős része egyébként az észak-bácskai részt szolgálja ki. Mindezeken kívül még a malomipar szerepe is meghatározó a városban, és az EU-csatlakozás után további iparágak megjelenését is várják. A teljes intézményhálózatot mintegy 120-150 ezer emberre méretezték - szemben Baja 39 ezer fős lakosságával -, így 9 általános iskola, 7 középiskola, valamint egy főiskola is van a városban. Előbbi kettőben mintegy kilencezer diák tanul. Baján van a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja is, e nagy jelentőségű alapítványi iskola. A város nagyobb beruházásai közül egymilliárd forintot fordítanak a szennyvíztelep rekonstrukciójára, amelynek a muszaki átadása a napokban történt meg. Baján muködik egy 600 ágyas kórház is, ennek feladatai közé tartozik nem csupán a város, hanem a környező kistelepülések ellátása is, 3 milliárd forintot meghaladó költségvetéssel. A szociális ágazat költségvetése évente 500 millió forint, még egy emelt szintű nyugdíjasotthon felépítése várat magára. A város lélekszámában csekély csökkenés tapasztalható az utóbbi időben, de nagyobb el-, illetve bevándorlás nem történt. A munkanélküliség 8-10 százalék körüli, ám a polgármester elmondása szerint ezt az értéket a szezonális munkák - például a betakarítás, a feldolgozás - jelentősen befolyásolják. A gazdaság gerincét még mindig a kis- és középvállalkozások adják. Az 50 hektáros ipari parkban 15 társaság telepedett meg már korábban, most a jelenlegi zöldmezős részen készítenek elő alapvető infrastrukturális fejlesztéseket. A város helyhatósága minden évben sikeresen pályázik csatorna- és úthálózat-fejlesztési pénzekre. Tavaly átadták az új sürgosségi betegellátót, idén pedig a városi kórház új műtőblokkjának megépítésébe kezdett Baja, ennek költségei meghaladják az 1,7 milliárd forintot. Nem csupán a jobb közlekedés, de a város gazdaságának érdekében is szükség van az 51-55-ös utak elkerülő szakaszának megépítésére. Mindez azért is sürgető feladat, mert a határátkelők fejlesztésénél tervezik a hercegszántói átkelő bővítését is. Így akár a duplájára is nőhet a mostani személyautó- és kamionforgalom. Baja alapvetően érdekelt a 6-os és az 56-os gyorsforgalmi út megépítésében, ezek befejezését 2007-2008-ra ígérik. A polgármester szerint az észak-déli forgalom növekedésétől is gazdaságélénkítő hatás várható. A városban tavaly adták át az önkormányzat bérlakásprogramjában elkészült 52 otthont. Ezek kétharmadát első lakásos fiatalok vehették bérbe, a többit szociális alapon adták ki. Baján egy új lakás ára négyzetméterenként 150-200 ezer forint. A város sokszínu kulturális kínálatában legismertebb a júliusi halászléfőző népünnepély országosan is hagyományteremtő rendezvénye. Ezen kívül különböző fesztiválok és rendezvények sora szolgálja a bajaiak és az ide látogató vendégek szórakozását, főleg tavasztól őszig. A város gazdaságában is egyre nagyobb jelentőséggel bír a turizmus, amely a környék csodálatos természeti értékeire és változatos kulturális életének bemutatására épít. A fesztiválokon kívül gyakoriak az igényes hangversenyek, képzőművészeti kiállítások. A környék kiváló természeti adottságait kihasználva kedvelt idegenforgalmi célponttá vált többek között a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Duna szigetei, a holtágak. Az idegenforgalom fejlesztése érdekében az utóbbi években 19 kilométernyi kerékpárutat épített a város a Duna mellett.