A MAKSZOE közleményéből kiderül, hogy az egyesület már évek óta harcol a kötelező gazdasági kamarai nyilvántartási hozzájárulás eltörléséért. Az egyesület tagjainak számára a díj szükségtelenségét most kapott eredmények is alátámasztják: a tagok többségének nincs szüksége munkája végzéséhez az MKIK által kínált támogatásra, és a kamarai nyilvántartási díjat adónak tekintik.

Az iparkamarai nyilvántartásra a tagok 84 százaléka szerint nincs szükség, és azzal, hogy a vállalkozásoknak nyilvántartási hozzájárulást kell fizetniük csak a tagok 4 százaléka ért egyet. Ez az eredmény egyáltalán nem meglepő annak fényében, hogy a megkérdezettek milyen arányban veszik igénybe a kamara által nyújtott szolgáltatásokat - teszi hozzá a MAKSZOE közleménye.

A legtöbben a Széchenyi hitellel kapcsolatos segítséget vették igénybe: a tagok 6 százaléka legalább évente egyszer élt ezzel a lehetőséggel, de 79 százalékuk ezt a szolgáltatást sem használta még soha. Pénzügyi, gazdasági tanácsot a megkérdezettek 2 százaléka kért legalább egyszer egy évben, amely így a második legnépszerűbb szolgáltatásnak számít. A legkevesebben üzleti partner keresésére használták az MKIK-t: a tagok 95 százaléka még soha nem próbálkozott meg ezzel.

Nem hiteles

Az Adótanácsadók Egyesülete vizsgálta azt a kérdést is, hogy magát az iparkamarai nyilvántartást milyen gyakran használják, és mennyire tartják hitelesnek a tagok.

Az adatok értékelésének érdekében ugyanezeket a szempontokat más adatbázisokkal kapcsolatban is vizsgálták (NAV, e-beszámoló, e-cégjegyzék, fizetős üzleti szolgáltatások). Minden adatbázist egy ötfokú skálán értékeltek a válaszolók. Ha szinte mindennap igénybe veszik a szolgáltatást, és ha teljesen hitelesnek érzik, akkor az ötöst, ha soha nem használják, és teljesen bizalmatlanok, akkor az egyest kellett megjelölniük. Mivel a kérdőívet 606-an töltötték ki, ha mindenki napi rendszerességgel használná, a maximális pontszám 3030 lenne.

A használati skálán a NAV adatbázisai lettek az elsők 2690 ponttal, a válaszadók 68 százaléka mindennap használja ezeket, miközben a megkérdezettek mindössze 2 százaléka használja rendszeresen az iparkamara nyilvántartását, mely 756 ponttal végzett az 5. helyen.

Ennél még a fizetős adatbázisokat is egy nagyságrenddel többen használják: a tagok 20 százaléka napi rendszerességgel veszi igénybe ezeket, és 1315 ponttal kerültek a 4. helyre.

Nem bíznak benne

A könyvelők és az adótanácsadók nem is bíznak az MKIK nyilvántartásainak hitelességében: 1099 ponttal ebben a kérdésben is az utolsó helyen végzett, a tagok 58 százaléka tehát egyáltalán nem bízik benne. Az első a NAV lett 2786 ponttal, utána az e-beszámoló következik 2700, majd az e-cégjegyzék 2623 ponttal. Az utolsó előtti helyen e kérdésben is a fizetős szolgáltatások végeztek 2061 ponttal.

A többi kérdésből kiderült, hogy csak a válaszolók 2 százaléka szerint végez az MKIK társadalmilag hasznos tevékenységet, ugyanennyien gondolják úgy, hogy a vállalkozók érdekeit védi a kamara.

Ezzel szemben a tagok 81 százaléka a nyilvántartási díjat pusztán adónak tekinti, amelyért cserébe nem kapnak semmilyen értékelhető viszonzást.

A MAKSZOE emellett arra is felhívta a figyelmet közleményében, hogy a törvény előírása miatt március 31-ig a 2016. évi hozzájárulást most is fizetni kell, mert egyébként azt az adóhatóság külön felhívás nélkül -a behajtás költségét is felszámítva- adók módjára behajtja, amely alátámasztja a tagjaik véleményét, hogy ez valóban egy sajátos adó.