Csúnya ügy: személyre szabták a földadót

A balatonfüredi önkormányzat szinte személyre szabottan vetett ki évi több milliós földadót egy terület tulajdonosára és ez az Alaptörvénybe, valamint az önkormányzati törvénybe is ütközik - mondta ki a Kúria a rendeletet megsemmisítő határozatában.
Németh Géza, 2018. március 25. vasárnap, 18:45
Fotó: Shutterstock

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata a Magyar Közlönyben jelent meg.

Az ügy azzal indult, hogy Balatonfüred Város Önkormányzatának a képviselő-testülete 2014 novemberében hozott egy rendeletet, amelyben földadó megfizetését írta el a Noszlopy Gáspár utca - Zrínyi Miklós utca - Köztársaság utca - Fürdő utca által határolt termőföldre. Nem kellett az adót megfizetni annak, akinek a földje kisebb ezer négyzetméternél, illetve ha nagyobb, akkor az egészet megműveli (ez utóbbit a jegyző igazolja).

Egy későbbi módosítás kivette a fizetés alól a vállalkozásokat (rájuk az önkormányzat nem vethet ki adót), illetve betett az önkormányzat egy érdekes módosítást is. Ez így szólt: "Ha az ingatlanon bármilyen felépítmény (különösen fészer, présház, stb.), egyéb tárgy (különösen téglarakás, bármilyen mezőgazdasági tevékenységhez nem kötődő objektum, csatornafedél) található, az igazolás nem adható ki." A földadó négyzetméterenként - és évente - 500 forint volt.

A tulajdonosok közül egyikre közel 2,5 millió forint földadót vetett ki az önkormányzat. Ezt ő nehezményezte és bírósághoz fordult, majd a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - miután álláspontja szerint a 14 külterületi ingatlan kiemelése és adófizetésre kötelezése nem egyeztethető össze a közteherviselés elvével - a Kúriától kért állásfoglalást.

A Kúria megállapította, hogy a rendeletbe foglalt adófizetési mentességi okok szinte névre szólóan körülírják a kötelezettek körét. Kiderült, hogy az önkormányzatot leginkább az sérti, hogy az egyik tulajdonos téglát és csatornafedelet tárol a földjén, ahelyett, hogy megművelné azt. "Csakhogy az érvényesíteni célzott településrendészeti szempont adóztatás útján történő megvalósítása nem egyeztethető össze az  adó - mint általános fizetési kötelezettség - természetével, ami e sajátosságánál fogva nem szankció típusú kötelezésfajta. Arra a célra ugyanis a fizetési kötelezettségek között a felelősségalapú bírság szolgál."

Vagyis az önkormányzat bírságolja meg azt, aki építőanyagot tárol a termőföldjén, de ne szabjon ki rá földadót. A Kúria megsemmisítette az önkormányzat szóban forgó rendeletét.

A kép illusztráció, forrás: Shutterstock.

HOZZÁSZÓLÁSOK