A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyezett - a budapest.hu oldalon csütörtökön közzétett - javaslat szerint a két védvonalszakasz 2018-ban és 2019-ben megvalósuló fejlesztéséhez (védmű építéséhez - a szerk.) szükséges négymilliárd forintot a főváros saját forrásból előlegezi meg, amit majd a későbbiekben a csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelmére vonatkozó támogatásból visszapótolnak a fővárosi költségvetésbe - ismerteti a tervezetet az MTI.

A Fővárosi Közgyűlés október 25-én döntött arról, hogy a csillaghegyi öblözet egészének árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény (védmű) keretében külön projektként az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak mentén valósuljon meg az árvízvédelem.

A testület akkor döntött arról is, hogy a patakok esetében folytassák le a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, míg a Dunával párhuzamos - római-parti - védműről mint második ütemben megvalósuló létesítmény fejlesztéséről, annak pontos nyomvonalának kijelölését követően, később határoznak.

Az előterjesztéshez mellékelt engedélyokiratban jelezték, hogy a Barát-patak mentén húzódó létesítmény tekintetében egyes nyitott tulajdonjogi kérdések késleltetik az engedélyezést, így a feladat részeként csak az Aranyhegyi-patakot és a pünkösdfürdői töltést érintő beruházás valósul meg.

A pünkösdfürdői védvonalszakaszra tervezett fejlesztés - a felelős tervező nyilatkozata szerint - nem determinálja a római-parti szakasz nyomvonalát - írták az előterjesztésben.

A fejlesztések műszaki tartalma december közepére várható vízjogi létesítési engedély kiadásával véglegessé válik. Tekintettel arra, hogy az engedélyek végrehajthatóak lesznek, a műszaki tartalom nem kérdéses, továbbá az árvízvédelem megoldását mind az érintett lakosság, mind a civilek sürgetik, a közbeszerzés és megvalósítás elindulhat - írták.

Az előterjesztésben foglaltak szerint az Aranyhegyi-patak menti teljes védvonal hossza hozzávetőleg 2 kilométer, a Pünkösdfürdői töltés menti, amely a Barát-patak torkolati szelvényétől a Római-part vonaláig tart, hozzávetőleg 1,7 kilométer.
A projektek tervezett költségvetése szerint a kivitelezés költségei nettó 2,9 milliárd forintra rúgnak.

Az előterjesztésben emlékeztettek, a III. kerület az Aranyhegyi-patak, Szentendrei út és Barát-patak által határolt része a főváros árvízvédelmi szempontból legkitettebb területe - írta az MTI.