A kormány honlapján megjelent tervezet a Budapest XIII. kerületi Váci út - Árboc utca - Esztergomi út - Róbert Károly krt. által határolt területen megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nyilvánítja nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé. (A volt Volán buszpályaudvar területéről van szó.)

A kiemelt jelleg miatt első fokú építésügyi hatóságként  Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként pedig Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a kormány a tervezetben. További könnyítés, hogy az építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, a  településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, továbbá településképi bejelentési eljárásnak sincs helye.

Az interneten megtalálható a Pest Megyei Kormányhivatal határozata, amely szerint a HB Reavis Project 2 Kft. által a területre tervezett beruházásnak jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A dokumentum leírja, hogy a beruházó - három toronyban - 90 méter magas irodaházat kíván építeni, ezek összesen 7 ezer négyzetméteresek, de készül további 4 épület is, közel 8 ezer négyzetméterrel. A mélygarázsban 2400 autó helyezhető majd el. A határozat dátuma: 2016. március 31.

A Céginfo.hu adatai adatai szerint a HB Reavis Project 2 Kft.-t 2014-ben alapította 4 millió forint  jegyzett tőkével a holland HB Reavis Group B.V. A projektcégen zálogjoga van a Raiffeisen Banknak.