Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése novemberben - a szezonálisan kiigazított adatok alapján - némileg javult az előző hónaphoz képest. Ez az értékelés május óta egy viszonylag szűk sávban mozgott, s ebből most se tört ki. A nyers, azaz a szezonálisan nem kiigazított adatok lényegében változatlan termelési helyzetet jeleznek: novemberben a növekvő és csökkenő termelésről beszámoló cégek aránya 18 és 23 százalék, míg októberben ugyanez a két arány rendre 17 és 23 százalék volt.

A magasépítő cégek helyzetértékelése novemberben kissé javult, míg a mélyépítőké valamelyest romlott. E téren most is a középvállalatok (azaz az 50 és 250 fő között foglalkoztatók) a leginkább elégedettek - olvasható a GKI legfrissebb elemzésében.

Egy évvel ezelőtt az elmúlt időszaki termelést illetően a jelenleginél icipicit nagyobb volt az elégedettség: 2015 novemberében a cégek 18 százaléka számolt be növekvő termelésről, csökkenő termelésről pedig csak 21 százalékuk tudósított.

Építőipari bizalmi indexek 2013-201, Forrás: GKI
Kép: Az index a rendelésállományos és a foglalkoztatási várakozások alapján egyetlen mutatóba sűríti az építőipar kilátásait.

A rendelésállományok értékelése novemberben jelentősen javult (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). A szezonálisan nem korrigált adatok nem mutatnak érdemi változást az előző hónaphoz képest: novemberben a válaszadó vállalkozások 17 százaléka számolt be magas, 35 százalékuk pedig alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány októberben 18 és 36 százalék volt. Novemberben mind a magasépítő, mind a mélyépítő cégek értékelése a korábbinál kedvezőbbé vált.

A 2016 novemberi felmérésnél tapasztalt elégedettség alig haladja meg az egy évvel ezelőttit: 2015 novemberében ugyanis a magas és az alacsony rendelésállományról beszámoló cégek aránya 17 illetve 37 százalék volt.

Jelentősen javultak a várakozások

A foglalkoztatási várakozások novemberben - a szezonálisan kiigazított adatok alapján - jelentősen javultak az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor a nyers adatok nagyon enyhe, pozitív irányú változást jeleznek. Novemberben a létszám bővítésére a válaszadó cégek 9 százaléka, annak csökkentésére 18 százalékuk készült, szemben az októberi 7 és 19 százalékkal. E téren mind a magasépítők, mind a mélyépítők kilátásai javultak.

Egy éve a foglalkoztatási kilátások a jelenleginél borúlátóbbak voltak: 2015 novemberében a létszám bővítésére a cégek 9, csökkentésére 27 százaléka számított.

Bár továbbra is az értékesítési árak stagnálását várók vannak többségben (84 százalék), mégis érződik némi pozitív elmozdulás, az áremelést tervezők aránya (11 százalék) ugyanis immár érdemben meghaladja az árcsökkenést valószínűsítők arányát (5 százalék). Ugyanez a két arány egyébként októberben 11 és 10 százalék, tavaly novemberben 4 és 9 százalék volt.

A munkaerőhiány a legfőbb gond

Immár stabilan a munkaerőhiány vezeti a termelés bővítésének útjában álló tényezők fontossági sorrendjét. A vevők fizetési fegyelme - a kapott válaszok alapján - évről-évre javul, de még messze van az optimálistól.

Novemberben enyhén javult a magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A szezonálisan kiigazítatlan adatok nem jeleznek változást: a derű- és borúlátók aránya novemberben 12 illetve 19 százalék, míg októberben 13-20 százalék volt.

QP | Quality Placement