Új testülethez kerül a területfejlesztés

A társadalmi és gazdasági különbségek kimutatható mértékű csökkenéséhez összehangoltabb területfejlesztésre van szükség, ezt célozza a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítási javaslata, amely a kormány honlapján olvasható.
Napi.hu, 2013. október 24. csütörtök, 13:31
Fotó: Napi.hu

Az elmúlt évtizedekben a területfejlesztési politika, a területi kiegyenlítődés, valamint a térségek felzárkóztatását célzó programok összességében csak a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez tudtak hozzájárulni. A társadalmi és gazdasági különbségek kimutatható mértékben nem csökkentek, ahhoz a területfejlesztés eszközeinek összehangoltabb és hangsúlyosabb összehangolására van szükség - olvasható a törvénytervezet indoklásában. A cél érdekében a társadalom- és gazdaságpolitikai szükségszerűségek hatékonyabb érvényesítésére van szükség, és a megyei önkormányzatok megváltozott feladatköréből eredő változások átvezetése is indokolja az előterjesztést.

A javasolt törvénymódosítás szerint az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót az Országgyűlés fogadja el, s ennek keretében megállapítja a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat, a kiemelt térségek körét, valamint a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveit.

OTT helyett OTÉF

Az új szabályozásban megjelenik az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (OTÉF), mint a kormány, valamint a megyei önkormányzatok és fővárosi önkormányzat közötti konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma. Az OTÉF feltárja a feladatokat, egyeztet, létrehozza a megállapodásokat és vizsgálja a javaslatokat, alternatívákat.

Véleményező, javaslattevő feladatkörben közreműködik a területfejlesztési politika kialakításában, a célkitűzések összehangolásában. Az OTÉF elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, tagjai a területfejlesztésért, a területrendezésért és a vidékfejlesztésért felelős miniszter, valamint a megyei önkormányzatok elnökei és a budapesti főpolgármester. Az OTÉF titkárságának feladatait a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter hivatali szervezete útján látja el. A jogszabálytervezet meghatározza a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter,  és a  megyei önkormányzatok, valamint a  fővárosi önkormányzat és az állami főépítész területfejlesztési, területrendezési feladatait.

Az új szabályozás  - a törvénytervezet elfogadása esetén - 2013. december 1-jén lép hatályba. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 2013. december 31-ig összehívja az OTÉF alakuló ülését, amely a  megalakulása időpontjától jogutódja a megszűnő Országos Területfejlesztési Tanácsnak. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 2013. december 31-ig kijelöli a feladatának segítését ellátó minisztériumi háttérintézményt.

HOZZÁSZÓLÁSOK