A KSH szerint 2017. egészét tekintve a munkanélküliek létszáma átlagosan 192 ezer fő volt, 43 ezer fővel kevesebb, mint 2016-ban. A munkanélküliségi ráta 4,2 százalékos értéke 1 százalékponttal volt alacsonyabb az előző évinél.

A tavaly október-decemberi időszakban az egy évvel korábbihoz képest:

 • A 15-74 éves férfiak körében 27 ezer fővel, 83 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,1 százalékponttal, 3,3 százaléka mérséklődött. A nők esetében a munkanélküliek száma mintavételi hibahatáron belüli mértékben, 92 ezer főre, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalékra mérséklődött.
 • A 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 1,4 százalékponttal, 10,2 százalékra csökkent, ennek ellenére a munkanélküliek egyötöde továbbra is ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 évesek, azaz az úgynevezett legjobb munkavállalási korúak és az 55-64 évesek munkanélküliségi rátája is mérséklődött, előbbieké 0,4 százalékponttal, 3,4 százalékra, az utóbbiaké 1,2 százalékponttal, 2,7 százalékra csökkent.
 • A munkanélküliség átlagos időtartama 15,6 hónapra csökkent; a munkanélküliek 40 százaléka legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélküli volt.
 • A munkanélküliségi ráta a 15-74 évesek körében a dunántúli régiókban növekedett, míg Közép-Magyarországon és az ország keleti régióiban mérséklődött. A legjelentősebb változás az Észak-Alföldön következett be, ahol a ráta 1,6 százalékponttal, 6,4 százalékra csökkent, ennek ellenére itt volt a legmagasabb a munkanélküliség, míg Közép-Magyarországon a legalacsonyabb (2,2 százalék).

Tavaly december végén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 6,9 százalékkal, 255 ezer főre csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A tavaly január-decemberi időszakban az egy évvel korábbihoz képest:

 • A 15-74 éves munkanélküliek száma 43 ezer fővel kevesebb, 192 ezer fő volt, míg a munkanélküliségi ráta 4,2 százalékos értéke 1 százalékponttal volt alacsonyabb.
 • A 15-74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 32 ezer fővel, 96 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 1,3 százalékponttal, 3,8 százalékra csökkent. A nők munkanélküliségi mutatói a férfiakénál kisebb mértékben csökkentek; számuk 11 ezer fővel, 96 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,5 százalékponttal, 4,6 százalékra mérséklődött.
 • A legnagyobb változás a fiatalok körében történt, rátájuk 2,2 százalékponttal, 10,7 százalékra csökkent. A 25-54 évesek és az 55-64 évesek körében azonos mértékű, 0,8 százalékpontos mérséklődés mellett a munkanélküliségi ráta 3,7, valamint 3,6 százalék volt.

Javult a foglalkoztatási ráta

A 2017. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,447 millió fő volt, ami 36 ezer fővel több, mint egy évvel korábban, ííy a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 68,8 százalékra emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt.

A tavalyi év egészét tekintve a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,421 millió fő volt, amely 70 ezer fővel haladta meg a 2016. évit. A foglalkoztatási ráta a 15-64 évesek körében 68,2 százalékos volt, ami 1,6 százalékponttal magasabb az előző évinél.

Tavaly október-decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

 • A foglalkoztatottak létszáma 0,8 százalékkal 4,447 millió főre emelkedett. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 88 ezer fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 39 ezer, a külföldi telephelyen dolgozóké 13 ezer fővel csökkent.
 • A foglalkoztatottak közül 4,398 millióan tartoztak a 15-64 évesek közé, amely korcsoport foglalkoztatási aránya 1,3 százalékponttal, 68,8 százalékra emelkedett. A 15-64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 1,9 százalékkal, 2,409 millió főre bővült, foglalkoztatási rátájuk 2,1 százalékponttal 76,1 százalékra nőtt. A 15-64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma lényegében stagnált, 1,989 millió fő volt, míg foglalkoztatási rátájuk - demográfiai változásokból adódóan - 0,5 százalékponttal, 61,7 százalékra javult.
 • A fiatal (15-24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak létszáma 304 ezer fő, a foglalkoztatási ráta 29,3 százalék volt. Az úgynevezett legjobb munkavállalási korú (25-54 éves), valamint az idősebb (55-64 éves) korosztályba tartozók körében egyaránt emelkedett a foglalkoztatottak száma; foglalkoztatási rátáik is javultak, előbbieké 1,1 százalékponttal, 84 százalékra, utóbbiaké 1,9 százalékponttal, 53 százalékra nőtt.
 • A 20-64 éves korcsoport esetében - amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre - a foglalkoztatási ráta 1,4 százalékponttal, 73,9 százalékra nőtt. Az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 81,9, a nőknél 66,2 százalék.
 • A foglalkoztatás szintje a 15-64 évesek körében - Dél-Dunántúl kivételével, melyet lényegében stagnálás jellemzett -, valamennyi régióban emelkedett, a legjelentősebben, 2,2 százalékponttal Nyugat-Dunántúlon. A foglalkoztatási ráta Közép-Magyarországon volt a legmagasabb (72,6 százalék), Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb (63,3 százalék), a két régió közti különbség 9,3 százalékpont.

Tavaly január-decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

 

 • A foglalkoztatottak létszáma 70 ezer fővel, 4,421 millióra nőtt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 103 ezer fővel volt magasabb, mint az előző évben, míg a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 27 ezerrel, a külföldi telephelyen munkát vállalóké pedig - a mintavételi hibahatáron belüli mértékben - 7 ezer fővel csökkent.
 • A foglalkoztatottak közül 4,373 millióan tartoztak a 15-64 évesek körébe, a korcsoport foglalkoztatási rátája 1,6 százalékponttal, 68,2 százalékra emelkedett. A férfiak esetében a növekedés nagyobb mértékű volt, rátájuk 2,2 százalékponttal, 75,2 százalékra, a nőké 1 százalékponttal, 61,3 szézalékra emelkedett.
 • A fő korcsoportok mindegyikét a foglalkoztatási ráta növekedése jellemezte. A fiatalok foglalkoztatási aránya 0,8 százalékponttal, 29 százalékra, a legjobb munkavállalási korú 25-54 éveseké 1,4 százalékponttal, 83,7 százalékra emelkedett. A legnagyobb növekedés az idősebb, 55-64 éves munkavállalók esetében történt, körükben 1,8 százalékponttal magasabb, 51,7 százalékos volt a foglalkoztatási mutató értéke.
 • A 20-64 éveseket 1,7 százalékpontos növekedés jellemezte, így foglalkoztatási arányuk 73,3 százalék volt.