Az ügy onnan kezdődött, hogy az MVM Zrt. egyes szolgáltatások igénybevételével összefüggésben megfizetett áfát levonta az egyéb tevékenységeiből származó bevételeit terhelő adóból, ami miatt jogvitába került a NAV-val. Az adóhatóság szerint ugyanis az adólevonásra csak akkor kerülhetett volna sor, ha e szolgáltatások ellenértékét az állami cég továbbszámlázta volna a leányvállalatoknak, ami a jelen esetben nem történt meg. A NAV ezért megállapította, hogy az adólevonási jog gyakorlására jogszabálysértően került sor.

Az MVM a kérdéses időszakban ugyanis aktív holdingtársaságként működött, azaz a tevékenysége nem korlátozódott a leányvállalatok által termelt osztalék begyűjtésére, hanem az ellenőrzött társaságok egyes ügyeinek vitelében tevőleges szerepet vállalt, aminek keretében jogi, üzleti és reklámszolgáltatásokat vett igénybe. Az anyavállalat az aktív holding társaságként végzett menedzsment-tevékenysége alapján azonban nem bocsátott ki számlákat az ellenőrzött társaságok felé, azaz a kérdéses tevékenységet gyakorlatilag ingyenesen végezte.

A jogvitából bírósági per lett, és az ügyet vizsgáló Kúria azt kérdezte az Európai Bíróságtól (EB), hogy a jelen esetben az uniós héa (hozzáadottérték-adó, magyarul áfa) irányelv alapján az anyavállalat levonhatja-e az általa igénybe vett azon szolgáltatásokhoz kapcsolódó áfát, amelyek közvetlenül kötődnek egyes leányvállalatok áfa köteles gazdasági tevékenységéhez, illetve amelyek a vállalatcsoport egészének érdekét szolgálják, de amelyeket nem hárított át a leányvállalatokra.

Miután a Kúria által feltett kérdésre adandó válasz egyértelműen levezethető volt az EB ítélkezési gyakorlatából, ezért az uniós bírói fórum úgy döntött, hogy ítélet helyett ügydöntő végzéssel zárja le az ügyet.

A 2017. január 12-én kelt, de a feleknek a döntésről történő értesítéséhez szükséges idő kivárása miatt csak a napokban publikált végzésében a bíróság kimondta: valamely tevékenység főszabályként akkor minősül az e tevékenység végzéséhez szükséges áruk és szolgáltatások beszerzése után előzetesen felszámított héa levonására jogosító gazdasági tevékenységnek, ha tartós jellegű, és azt a gyakorlója ellenérték fejében végzi. Márpedig a vitás ügyben az MVM semmilyen díjazást nem kapott a leányvállalataitól a csoport tevékenységeinek központi menedzseléséért, amely tevékenységet ezért - kapott ellenérték hiányában - nem lehet a héa hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek tekinteni. Emiatt a bíróság megállapította, hogy az MVM nem élhet adólevonási joggal az ügyben érintett szolgáltatások nyújtásával összefüggésben megfizetett áfánál.