Bajusz Dániel (Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi iroda)

A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogesetben a felperesi közhasznú alapítvány fő tevékenysége máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, erre a közérdekű speciális tevékenységre tekintettel pedig adómentességet választott. Az adóhatóság azonban vizsgálat alá vonta az alapítványt és megállapította, hogy jogellenesen 15 áfaköteles szolgáltatásáról nem számlát, hanem számviteli bizonylatot állított ki, az áfát nem tüntette fel és nem fizette meg a költségvetésnek.

Az alapítvány ugyanis különféle belföldi partnereknek projekt asszisztensi tevékenységet végzett és adminisztratív ügyviteli, valamint rendezvényszervezői szolgáltatásokat nyújtott. Ezek pedig nem felelnek meg a - közérdekű jellegükre tekintettel - áfa mentes tevékenységeknek és egyébként sem tárgyi áfa-mentes szolgáltatások. Még akkor sem, ha egyébként a tényleg adómentes közhasznú társadalmi főtevékenység megvalósítását segítik. Az adóhatóság tehát, miután az adóköteles gazdasági tevékenységhez szükséges beszerzések levonható áfáját is megállapította - már amelyről volt bizonylat - összességében 3 millió forint körüli adóhiányt és arra eső pótlékot állapított meg a felperes terhére.

A felperes védekezését a civil törvény rendelkezéseire alapította, melynek nem vitathatóan a hatálya alá tartozik, márpedig így profit érdekeltségűnek minősíthető tevékenységet - szerinte - eleve nem végezhet. A bíróságok azonban a NAV-val egyetértésben megállapították, hogy adóalanynak minősül minden olyan jogi személy, így a közhasznú alapítvány is, amely az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az adóköteles gazdasági tevékenység pedig megvalósul akkor is, ha az tartósnak, rendszeresnek minősül, nem kell üzletszerűnek lennie (vagy fordítva), mert ezeknek a kritériumoknak nem egyszerre kell teljesülniük. Ha ellenérték fejében történik a tevékenység, akkor annak célja és eredménye is közömbös, vagyis az adókötelezettséget az a tevékenység is megalapozza, amely nem törekszik nyereségre, profitra.

Az eset tanulsága, hogy az adótörvény fogalmai alapján teljesen eltérhet egy tevékenység attól, ahogy a hétköznapokban gondolunk rá. Márpedig az adókötelezettség szempontjából ennek van jelentősége és nem annak, hogy egy közhasznú alapítvány és tevékenysége a Civil törvény vagy a Polgári törvénykönyv alapján minek minősül. A főtevékenység mellett ugyanis az ilyen szervezetek is végezhetnek olyan kapcsolódó tevékenységeket ellenérték fejében, melyek áfa kötelesek.