Az államfő ezen rendelkezés ellenőrzést érintő módosításával nem ért egyet - írta a visszaküldő levelében, amely megjelent a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

A november 22-én elfogadott módosítás szerint az egészségügyi államigazgatási szerv bizonyos jogszabályok betartásának ellenőrzése során bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos vagy az ott tartózkodók akarata ellenére beléphet, lezárt helyiséget felnyithat.

QP | Quality Placement

A rendelkezések lehetővé teszik, hogy a kutatás során eljáró személy ügyfelet vagy alkalmazottját magyarázat adására kötelezze, magáncélú, magánhasználatú helyiségekben, akár járművekben is folytasson helyszíni ellenőrzést.

Az államfő szerint ezen előírás széles körű, az állampolgárok alaptörvényben foglalt jogait is érintő jogosítványokat ad az egészségügyi államigazgatási szervnek, ugyanakkor nem tartalmaz garanciákat arra, hogy az alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is.

Mivel ebben az esetben a házkutatás elrendeléséhez, helyiség, épület, jármű átvizsgálásához hiányzik ez az alapvető elem, így az nem felel meg az Alkotmánybíróság által kidolgozott feltételeknek az alapvető jogok korlátozására. Ennek értelmében ugyani az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el.

Az alapjog korlátozásához önmagában nem elegendő, hogy az másik alapjog védelme érdekében történik, ahhoz szükséges, hogy az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással - véli Áder János.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény vitatott rendelkezése azonban az érintettek számára sérelmes - összegezte az államfő.

Levelében utal az Alkotmánybíróság (Aab) egy 2008-as döntésére, amely ugyanezen törvény egy korábbi, szintén házkutatást lehetővé tevő módosítását vizsgálta. Ebben az Ab is kimondta, hogy a helyszín átkutatása egy szükséges eszköz lehet, de az csak akkor felel meg az alkotmánynak, ha alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is, ezt pedig garanciális elemek biztosítják. Az Ab akkor ilyen garanciának ítélte, hogy házkutatásra csak előzetes bírói engedéllyel kerülhet sor.

A köztársasági elnök arra kérte az Országgyűlést, hogy a törvény újratárgyalása során, a szabályozást áttekintve olyan előírásokat állapítson meg, amelyek megfelelnek az alapjog korlátozásával szemben támasztott alkotmányos követelményeknek.