A 2020-ra előirányzott 699,7 milliárd forintból a tervek szerint közvetlen európai uniós termelői támogatásokra 413,4 milliárd, piaci és egyéb támogatásokra 28,8 milliárd, a nemzeti támogatás jogcímeire pedig mintegy 93,8 milliárd a Nemzeti agrártámogatások jogcímein 77,2 milliárd forint kifizetése valósulhat meg. A 2014-2020 között tervezett uniós vidékfejlesztési és halászati programokra továbbá a 2020-ra előirányzott támogatási összeg 163,6 milliárd forint.

Ugyanakkor az idei teljes agrár- és vidékfejlesztési támogatási előirányzat több mint kétszeresét, 1470 milliárd forintot kifizettek már a gazdálkodóknak 2020 első három hónapjában a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) adatai szerint. Az előirányzatok és a kifizetések eltérésére a magyarázat, hogy a kifizetési rendből adódóan a teljesülés nem mindig időarányos. Számos támogatás az év második felében teljesül, bizonyos jogcímek esetében pedig lehetnek áthúzódó kifizetések is.

Az első negyedévi kifizetések 51,7 százalékát, 76 milliárd forint értékben a termelőknek nyújtott közvetlen támogatások képezték. Ennek 46,3 százalékát, 35,2 milliárd forintot a területalapú támogatás tett ki, emellett 32,4 százalékos aránnyal 24,6 milliárdot képviselt a zöldítési támogatás. A 2019-es egységes kérelmek után járó területalapú támogatások előlegkifizetése 2019 végén megtörtént, a fennmaradó részét 2020 első félévének végéig kapják meg a gazdák.

Az európai uniós támogatású Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 intézkedéseire 2020-ban 160 milliárd forintot különítettek el, ebből 42,6 milliárd forintot folyósítottak március 31-ig. Ez úgy jött össze, hogy az első negyedévben vidékfejlesztésre 41,1 milliárd forintot folyósítottak a gazdálkodóknak, a 2018-ban elkezdett folyósítású Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) keretében pedig 2020. március 31-ig 1,5 milliárd forintot fizettek ki. A MAHOP keretében összességében 3,6 milliárd forint áll rendelkezésére idén.

A hazai költségvetésből finanszírozott nemzeti támogatások keretében 24,9 milliárd forinthoz jutottak a gazdák. A nemzeti forrásból megvalósult kifizetések 55,1 százalékát a Nemzeti agrárkárenyhítés keretében fizették ki, mivel az agrárkárok kompenzálására a támogatási összeg lehívási határideje március 31. A termelőket ért agrárkárok enyhítésére a gazdálkodók befizetéseiből 2020-ra is 4,3 milliárd forint áll rendelkezésre, amely összeg további 4,3 milliárd forinttal egészül ki a hazai költségvetésből. Az első negyedévben kiemelkedően magas, 13,7 milliárd forint támogatást fizettek ki.

A piac szabályozását célzó intézkedésekre 3,3 milliárd forint jutott, ennek zöme továbbra is a kiegészítő nemzeti támogatással működő programokat fedezte, nagyobb részben nemzeti forrásból. A piac szabályozására irányuló támogatásokra a költségvetési törvény alapján 28,8 milliárd forintot lehet fordítani 2020-ban - 56,9 százalékban uniós, 43,1 százalékban nemzeti költségvetésből.

Az év első három hónapjában az agrárium és a vidék fejlesztését célzó támogatási összeg 76-24 százalékban oszlott meg az uniós és a nemzeti forrás között. Európai uniós forrásból 111,1 milliárd, hazai forrásból további 35,8 milliárd forint kifizetése valósult meg 2020. március 31-ig. A 2020-ra előirányzott támogatási összeg a korábbi éveknek megfelelően továbbra is a 80-20 százalékos megoszlást követi, ennek megfelelően a 2020. évi agrár-vidékfejlesztési támogatásokra 565,5 milliárd forintot folyósíthatnak az európai uniós, 134,1 milliárd forintot pedig a nemzeti költségvetésből.