Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény rendelkezései június 13-ától hatályosak, a jogszabály az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek bővítése mellett új hatásköröket állapít meg a MEKH számára is - írja az MTI.

Újdonság, hogy a földgáz- és villamosenergia-ágazatokban ezentúl a felhasználói státusszal még nem rendelkező igénybejelentő is élhet az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével. Ez az új rendelkezés egyértelműen megkönnyíti és meggyorsítja a szerződéskötési folyamatot.

Jelentős újításként említi a hivatal, hogy a módosítás a felhasználók számára lehetővé teszi nyilatkozataik elektronikus úton való teljesítését.

A módosítás kibővíti azokat az eseteket, amikor a MEKH figyelmeztető szankció helyett már az első jogsértés elkövetésekor bírság kiszabására jogosult. Ilyen eset az, ha a szolgáltató által elkövetett jogszabálysértés vagy annak következményeinek helyreállítására nincs lehetőség, illetve ha engedélyköteles tevékenység engedély nélküli ellátására kerül sor.

Érdemi változás, hogy a kereskedő és a felhasználó között a felhasználó ráutaló magatartásával is létrejöhet jogviszony. A szerződések írásba foglalásának kötelezettsége továbbra is megmarad, de ha ez elmaradt, az ezért felelős fél, vagy a szolgáltatást akár kifejezett módon, akár ráutaló magatartással igénybe vevő felhasználó nem hivatkozhat az írásbeliség hiányára. A rendelkezés egyrészt az ellátásbiztonságot erősíti, másrészt a szerződések írásba foglalásának elmaradásából eredő jogviták megelőzésére szolgál.

A MEKH fogyasztóvédelmi tevékenységét érintő fontos változás, hogy a villamosenergia- és földgázágazathoz hasonlóan a felhasználók már a víziközmű-ágazatban is csak akkor kezdeményezhetnek panaszeljárást a MEKH előtt, ha vitás ügyük rendezése érdekében azt megelőzően a szolgáltatóhoz fordultak és ezt igazolni is tudják. A módosítás a felhasználói panaszügyek gyorsabb, hatékonyabb rendezését is szolgálja - közölte a hivatal.