Minden számítás szerint a nettó pozíció Magyarország számára az egyik legkedvezőbb lett, az első három legjobban járt tagállam között vagyunk - emelte ki Győri Enikő a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. Az egy főre jutó uniós pénzek tekintetében a második helyet értük el az EU-tagállamok között. A mostani hétéves keretből egy magyar állampolgárra 660 ezer forint uniós támogatás jutott, a következő hét éveben ez az összeg 712 ezer forintra emelkedik.

Mennyit kapott Magyarország?

A 2007-2013 közötti periódusra vonatkozóan Magyarország kohéziós borítékja 22,4 milliárd eurót tartalmazott 2004-es árakon számolva, ami a későbbi árkiigazítások miatt 25,7 milliárd euróra emelkedett.
A most Magyarország számára a 2014-2020 közötti ciklusra megítélt támogatás - 2011-es árakon számolva - körülbelül 20,5 milliárd euró.

A torta kisebb lett, de ebből Magyarország többet kapott - jegyezte meg az államtitkár. A februári maratoni tárgyalások eredményeként a Bizottság által javasolt MFF-főösszeg 7 százalékkal csökkent, Magyarország viszont 3,5 százalékkal több pénzt kap annál, mint amit a bizottsági javaslat alapján kapott volna. (Mint ismeretes, a bizottsági javaslat Magyarország számára lett volna talán a legkedvezőtlenebb, az mintegy 30 százalékos veszteséget jelentett volna a 2007-13-as időszakhoz képest.) Erről bővebben itt olvashat.

A bizottsági javaslat alapján 18,3 milliárd euró lett volna a kohéziós allokációja Magyarországnak, ezt 20,5 milliárd euróra sikerült a tárgyalások során feltornásznia a magyar delegációnak, ami 12 százalékkal kedvezőbb pozíció, mint a bizottsági javaslat volt. Emellett 1,56 milliárd eurós többlettámogatást sikerült szerezni ahhoz, hogy Magyarország legszegényebb régióinak allokációja ne csökkenjen - mondta az EU ügyekért felelős államtitkár. Megjegyezte, hogy az úgynevezett Kohézió Barátai néven szövetségbe tömörült tagállamokkal a forrásfelhasználás feltételein is sikerült lazítani - utóbbival Győri Enikő a makrogazdasági mutatók alakulása alapján történő szankciókra utalt és példaként a kohéziós források felfüggesztését említette, amibe Magyarországnak is majdnem sikerült belecsúsznia.

Magyarországnak sikerült továbbá a Közös Agrárpolitika keretén belül is megemelni a támogatások összegét - emelte ki. A közvetlen kifizetések mértéke 6,3 milliárd euróról 7,8 milliárd euróra emelkedik a következő hétéves periódusban, ami évente átlagosan mintegy 200 milliárd euróval több támogatást jelent a gazdáknak, mint korábban. Emellett jó hírként említette, hogy a támogatások a termelők szempontjából egyszerűsödnek, kevesebb adminisztráció járnak majd.

Az MFF kiadásszerkezete
Milliárd euró, 2011-es áron2007-2013Az Európai Bizottság javaslata2014-2020
Versenyképesség91,2155,7125,7
Kohézió354,8339325,1
KAP431386,5373,2
KAP- közvetlen kifizetés337283278
KAP - vidékfejlesztés90,19284,8
Bel- és igazságügyek12,518,815,7
Külkapcsolatok5763,261,6
Adminisztráció5763,261,6
Kötelezettségvállalások1003,51033,2960
Forrás: KüM

Az Európai Parlament a múlt héten nemcsak az MFF-et hagyta jóvá, de rábólintott az Erasmus+ programra is, amely összesen több mint 4 millió uniós állampolgárt, diákot segíthet a tanulásban, képzésben, illetve most első ízben a sportot is bevonták a támogatotti körbe. Az Európai Bizottság által 2014-re a javasolt Erasmus+ keret a 2013-as összeghez viszonyítva 7,7 százalékkal lehet több.

QP | Quality Placement