A GKI Gazdaságkutató Zrt. - az EU módszertanának megfelelően - konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltató szektor, illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

A GKI konjunktúraindexe 2018 áprilisában 8,8 pont volt, ami 0,2 ponttal magasabb az előző havinál. (A februári történelmi csúcs 9,5 pont volt.)

Az üzleti bizalmi index áprilisban 13,3 pontra mérséklődött az előző havi 13,6 pontról, a fogyasztói bizalmi index mínusz 3,9 pontra javult a márciusi mínusz 5,8 pontról.

A GKI EU-támogatással végzett felmérése szerint az üzleti szférán belül az építőipari és főleg a szolgáltatói szektor várakozásai kedvezőbbek lettek, az ipari és kereskedelmi bizalmi index viszont csökkent, bár így is jelentős optimizmust tükröz. Az ipari bizalmi index áprilisban öthavi mélypontjára került. Egyaránt romlott az elmúlt időszaki termelés, a rendelésállomány - ezen belül az exportrendelések -, valamint a készletek megítélése. Egyedül a termelési kilátások javultak. (Nagy kockázatokat lát az IMF.)

Az építőipari bizalmi index - kéthavi csökkenés után - áprilisban kissé emelkedett. A magasépítő cégek kilátásai az előző hónaphoz képest romlottak, a mélyépítőké viszont jelentősen javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség áprilisban érezhetően csökkent, de a rendelésállomány értékelése valamivel jobb lett.

A kereskedelmi bizalmi index áprilisban a 2017. szeptemberi értékére esett vissza. Az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése kedvezőtlenebb lett, a készleteké viszont kedvezőbb.

A szolgáltatói bizalmi index áprilisban ismét elérte januári történelmi csúcsát. Ez elsősorban az általános üzletmenetről alkotott kedvező véleménynek köszönhető, a forgalmi várakozások ugyanis stagnáltak.

A foglalkoztatási hajlandóság minden ágazatban erősödött, leginkább a kereskedelemben, legkevésbé a szolgáltató cégek körében. A növekedés fő akadálya továbbra is a munkaerőhiány, az építőiparban a cégek fele, az iparban és a szolgáltató szférában egyharmada jelezte ezt a problémát. Ezzel párhuzamosan a lakosság munkanélküliségtől való félelme még soha nem volt olyan alacsony, mint most áprilisban.

Az áremelési szándék az építőipar kivételével minden ágazatban gyengült, és jelentősen csökkent a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és az emberek körében romlott, a többi ágazatban kissé javult.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke áprilisban immár ötödik hónapja emelkedett, de 2002 őszi csúcsától még kissé elmaradt. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és jövőbeli megtakarítási képességét kissé jobbnak vélte, mint márciusban, ugyanakkor a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét kissé rosszabbnak látja.