Az ÁSZ öt egészségügyi intézménynél, valamint az irányító szervi feladatokat ellátó Emberi Erőforrások Minisztériumánál értékelte a 2013 februárjában nyilvánosságra hozott jelentésének intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján, az ellenőrzött szervezetek által készített intézkedési tervek végrehajtását. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az EMMI és a kórházak az intézkedési tervekben önmaguk által meghatározott feladatokat határidőben nem teljes körűen hajtották végre, amely kockázatot hordoz a kórházak működési pénzügyi egyensúlyi helyzetének helyreállításában és fenntartásában, valamint a felelős vezetői magatartásban.

A számvevőszéki törvény előírása szerint az ellenőrzött szervezetek az Állami Számvevőszék javaslatainak hasznosítása érdekében intézkedési terv készítésére kötelezettek, amelyek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti. Az ÁSZ 2013. február 28-án hozta nyilvánosságra jelentését, amelyben a 2009-2012. I. félév közötti időszakra vonatkozóan 20 kórháznál és az irányító szervi feladatokat ellátó Emberi Erőforrások Minisztériumánál (EMMI) ellenőrizte a kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználását.

Ennyit érnek az ÁSZ javaslatai

A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az emberi erőforrások miniszterének és a működési pénzügyi egyensúly 2011. évi hiánya miatt öt kórház - a fővárosi Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, a visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, a Keszthelyi Kórház, valamint a szentesi Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház - főigazgatójának tett javaslatokat, amelyek alapján az ellenőrzöttek intézkedési terveket készítettek.

Nem teljeskörűen, határidőn túl, vagy egyáltalán nem

Az ÁSZ megállapította, hogy az Emmi az intézkedési tervében meghatározott összesen hat feladat végrehajtásáról nem teljes körűen gondoskodott, két feladatot határidőn túl, egy feladatot részben, egy feladatot nem hajtott végre, két feladat pedig okafogyottá vált.

A kórházak az intézkedési tervükben a működési pénzügyi egyensúlyi helyzetük helyreállítása és fenntartása érdekében határoztak meg eltérő számú feladatokat. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI), a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (SZIK) és a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (SZKDRSZK) az intézkedési tervükben a bevétel-növelés és kiadáscsökkentés érdekében vállalt feladataikat összességében végrehajtották.

A GOKI intézkedési tervében szereplő 34 feladatból 17-et határidőben, 15-öt pedig határidőn túl, vagy részben elvégeztek, egy-egy feladat pedig nem volt időszerű, illetve okafogyottá vált. Ugyanakkor a GOKI az általa tervezett bevétel-növelést és kiadáscsökkentést a tervezett módon nem valósította meg.

A SZIK intézkedési tervében szereplő 10 feladatból nyolcat határidőben, egyet pedig határidőn túl végrehajtottak, egy feladatot nem végeztek el. Hiányosság volt ugyanakkor, hogy a SZIK a jogszabályi előírás ellenére nem vezetett nyilvántartást az intézkedési terv végrehajtásáról. Az SZKDRSZK intézkedési tervében meghatározott 20 feladatból 14-et határidőben, ötöt határidőn túl végrehajtottak, egy feladatot nem végeztek el.

A Keszthelyi Kórház (VKK) és a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (BIK) vezetői nem tették meg az intézkedési tervükben önmaguk által meghatározott feladatok végrehajtására a megfelelő intézkedéseket. A VKK intézkedési tervében szereplő 16 feladatból ötöt határidőben, tízet határidőn túl vagy részben hajtottak végre, egy feladat pedig nem volt időszerű.

A BIK intézkedési terve összesen 56 feladatot tartalmazott, amelyből 13-at határidőben, 19-et határidőn túl, vagy részben hajtottak végre, egy-egy feladat nem volt időszerű, illetve okafogyottá vált, 22 feladat vonatkozásában azonban a vezető nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Hiányosság volt továbbá, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást a VKK nem a megfelelő tartalommal, a BIK pedig egyáltalán nem vezette.

Az ÁSZ felhívta a figyelmet a megtett intézkedések működési folyamatokba való beépülésére és azok folyamatos alkalmazására, valamint a határidőn túl és a részben, illetve egyáltalán nem végrehajtott feladatok kockázataira.

QP | Quality Placement