Sokoldalú megközelítést igényelnek a koronavírus-fertőzés nyomán tapasztalható jelenségek, amelyek kutatására az MTA úgynevezett nagy kockázatú pályázatot hirdet. Nagy kockázatú pályázatok az olyan igen jelentős, esetleg kimagasló, nem várt eredményekkel kecsegtető pályázatok, amelyeknél a kutatási célok megvalósítása bizonytalan, ezért a kutatás támogatása jelentős kockázatot hordoz magában - írja a pályázat meghirdetéséről az MTA.

Amennyiben a kutatások elindítása mégis célszerűnek látszik, a pályázatok értelemszerűen fokozott szakmai ellenőrzést igényelnek, vagyis a támogatásuk nem folytatható, ha világossá válik, hogy a kitűzött célok nem valósulnak meg.

Az MTA új pályázatának célja olyan (alap)kutatások támogatása, amelyek a koronavírus-járvány okozta egészségügyi, társadalmi, kulturális és egyéb problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat, tudományterülettől függetlenül.

QP | Quality Placement

Feltételek

A pályázat alapján elnyerhető teljes támogatási időszak legfeljebb 2 év lehet, a második év támogatásának a feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése.

A pályázatra jelentkezhetnek a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemi, közgyűjteményi, kórházi-klinikai és más, kutatási tevékenységet is végző intézményekhez (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) tartozó kutatók, kutatócsoportok.

Pályázni a meghirdetéstől kezdve 2021. november 30-ig folyamatosan lehet. A pályázatok értékelése és támogatói döntés meghozatala két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között benyújtott pályázatokról 2021. október 29-ig, míg az október 1. és november 30. között beadott pályázatokról 2021. december 30-ig dönt az MTA főtitkára.

Két év, 400 millió forint, 6-12 pályázat

A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 2 év, a teljes támogatás két évre tervezetten 400 millió forint, amelyből várhatón 6-12 pályázat támogatható.

A pályázatok értékelését a pályázatok tudományterületétől függően az MTA főtitkára által felkért eseti tudományos értékelő testület végzi, tesz javaslatot a támogatandó kockázatos, de ígéretes eredményeket tervező kutatásokra, és két ciklusban dönt a pályázatok benyújtásától számított 90 napon belül.

A teljes kiírás itt olvasható.