A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 563 600, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 574 100 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 374 800, a kedvezményeket is figyelembe véve 387 800 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 16,8%-kal nőtt. A kedvezmények (valamint az adó- és járulékmentességek) figyelembevételével számított nettó kereset 17,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A becsült rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 495 200 forint, 20,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 

A reálkereset 4,7%-kal csökkent, a fogyasztói árak előző évhez mért 22,5%-os növekedése mellett.

A bruttó kereset mediánértéke 441 800 forintot ért el, 17,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 

A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 305 800 forint volt, 19,2%-kal felülmúlta az előző év novemberit.

 

Az előző hónapok folyamatos növekedésével szemben novemberben mérséklődött a keresetek dinamikája

Míg az átlagkereset az előző 3 hónapban rendre 16,6, 17,8, illetve 18,4 százalékkal bővült, addig novemberre 16,8 százalékra lassult az emelkedés üteme. A mérséklődő dinamika azonban nem a vállalkozások oldaláról adódik, ott évközi béremelésekkel igyekeznek kompenzálni az inflációt - kommentálta az adatokat Regős Gábor, a Makronóm Intézet makroelemzési vezetője. A lassulás teljes egészében a költségvetési szférához kötődik, ahol a növekmény az előző havi 18,6 százalékról 10,5 százalékra csökkent, amelynek kisebb részét magyarázhatja a bázishatás. Ezen belül is a mérséklődés leginkább a közigazgatáshoz köthető, ahol az éves béremelkedési ütem 17,3 százalékról 4,7 százalékra módosult. Ennél kisebb mértékben ugyan, de több más nemzetgazdasági ágban is csökkent a béremelkedés üteme: az építőiparban, a szállítás-raktározás ágazatban, illetve az egészségügyben. Érdemi gyorsulás látható ugyanakkor a bányászatban és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek esetében.

A lassabb átlagbérnövekedéssel, illetve a fokozódó inflációval az előző havinál erőteljesebb mértékben csökkentek a reálbérek novemberben – átlagosan 4,7 százalékkal, miközben az első 11 hónapot tekintve 3,4 százalékos növekedés figyelhető meg.

A decemberi adat leginkább csak az év végi bónuszok szempontjából lesz érdekes, a hosszabb távú folyamatok szempontjából a januári adat lesz fontos, hiszen ez ad képet arról, hogy a munkaadók milyen mértékű béremelést hajtanak végre 2023-ban. A magas infláció mindenképpen érdemi béremeléseket tesz szükségessé, ám még nem látható, hogy ezek éves átlagban mennyire tudják megközelíteni az infláció mértékét. A havi adatokat tekintve a reálbér éves növekedési üteme a második félévben térhet vissza a pozitív tartományba az infláció fékeződésével.
Kép: KSH

Így alakultak a jövedelmek év közben

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 509 700, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 520 300 forint volt. 

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 339 000, a kedvezményeket is figyelembe véve 351 200 forintot tett ki.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset pedig 18,2%-kal nőtt az előző évhez képest. A jelentős mértékű növekedést elsősorban az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett béremelések, valamint a 2022-ben végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelése magyarázza.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágban volt a legmagasabb (847 500 forint), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (318 700 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 558 600, a nők esetében 463 100 forint volt, ez a férfiaknál 18,1, a nőknél 16,6%-os növekedést jelent egy év alatt.

A becsült rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 467 500 forint, 16,1%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 471 400, a költségvetésben 448 000, a nonprofit szektorban 496 800 forintot ért el, ami 14,8, 16,8, illetve 27,3%-os emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A nonprofit szektor átlagot meghaladó rendszereskereset-növekedéséhez hozzájárult, hogy 2021. augusztus elejétől számos oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba került, így az év első felében még jelentős bázishatás érvényesült. 

reálkereset 3,4%-kal nőtt, a fogyasztói árak előző évhez mért 13,6%-os növekedése mellett.

A bruttó kereset mediánértéke 400 000 forint volt, 15,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 278 800 forintot tett ki, 17,1%-kal emelkedett az előző évhez képest.