Az előleg megállapításának leggyakoribb oka talán az, hogy a nyugdíj összegének kiszámításához alapul szolgáló jövedelmek, keresetek összegyűjtése során egy régebbi időszakra vonatkozó munkabér beszerzése nehézségekbe ütközhet, például az akkori munkáltató megszűnése miatt. (A nyugdíj összegét az 1988. január 1-től a nyugdíj megállapítás napjáig elért keresetekből kell meghatározni.)

Ha a nyugdíjjogosultság kétséget kizáróan megállapítható, a nyugellátás összege azonban a tárgyévi valorizációs szorzószámok hiánya, adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül várhatóan nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére előleget kell megállapítani és folyósítani. A nyugdíj megállapításakor az ellátás összegébe a folyósított előleget be kell számítani - figyelmeztet a portálon a szakértő.

A nyugdíjelőleget határozattal kell megállapítani. A hatósági döntés nem csak azt tudja igazolni, hogy a jogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő, hanem több olyan kérdés rendezésére is módot ad, amely az igénylő számára igen fontos lehet.

Az egyik ilyen lényeges mozzanat az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé. A másik fontos intézkedés az Ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, immár nyugdíjjogosult részére. Ennek alapján évi 16 alkalommal 50 százalékos mértékű, 2 alkalommal 90 százalékos mértékű kedvezménnyel váltható menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz. Két 50 százalékos kedvezmény összevonásával a 90 százalékos magasabb kedvezmény is igénybe vehető.

Fővárosi viszonylatban megnézve a kérdést a Budapesti Közlekedési Központ honlapján található tájékoztató szerint az Ellátottak utazási utalványa alapján, mint a nyugdíjjogosultságot igazoló dokumentum alapján váltható ki a nyugdíjas bérlet igazolvány. Más, a nyugdíjjal kapcsolatos irat, például nyugdíj megállapító határozat, a nyugdíj összegéről szóló igazolás erre nem alkalmas.

A nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés szerint megkezdődik a nyugdíjelőleg folyósítása is, és a folyósítási törzsszám is kiadásra kerül. Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, az erről szóló határozat kiadásra kerül.

Azokban az ügyekben, melyek a tárgyévi valorizációs szorzó számok megjelenésére várnak, vagyis azokban, melyekben az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be,az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, tehát eddig az időpontig a végleges nyugdíj megállapítás megtörténik.