A nyugellátásokból is vonható a tartozás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. §-a szerint - figyelmeztet a szakember. Ez a következőképpen rendelkezik:

67. § (1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából, táncművészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb 33 százalékot lehet levonni.

(2) A levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50 százalékáig terjedhet az alábbi követelések fejében:
a) gyermektartásdíj,
b) jogalap nélkül felvett nyugellátás,

(3) Több letiltás esetén a levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50 százalékáig terjedhet.

(4) Az árvaellátásból - legfeljebb 50 százalék erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

Milyen járandóságok mentesek a végrehajtás alól?

Az alábbi jövedelmekből senki, semennyit, semmilyen tartozás fejében nem vonhat le. A lista nem teljes, csak az időskorúakat esetlegesen érintő juttatásokat foglalja össze:

  • nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása,
  • életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
  • átmeneti segély,
  • a rendszeres szociális segély,
  • az időskorúak járadéka,
  • ápolási díj, a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
  • megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,
  • átmeneti járadék,
  • bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
  • a fogyatékossági támogatás