Tavaly tavasszal 32 felsőoktatási intézmény gyűjtött adatokat a 2007-ben, 2009-ben, illetve 2011-ben abszolutóriumot szerzett végzettjeiről. A különböző egyetemek és főiskolák összesen csaknem 25 ezer frissdiplomást kérdeztek meg munkaerő-piaci tapasztalatairól. Ezekből az adatokból áll össze a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázisa, melynek feldolgozásából készült a Frissdiplomások 2012 című tanulmány. Az elemzés a diplomaszerzés pozitív hatásai (alacsonyabb munkanélküliség, magasabb fizetés, jobb munkaerő-piaci előrejutás) mellett arra is kitért, hogy a társadalmi különbségek erőteljesen megmutatkoznak a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességi mutatóiban. Jól látszik ez abban, ahogy a jövedelmek alakulását a származási háttér befolyásolja és több esetben szemléletesen megmutatkozik a nemek közti éles különbségekben is. Úgy tűnik tehát, hogy a diploma fentebb említett pozitív hozadékaiban nem egyformán részesülhet minden frissdiplomás csoport.

Biztos családi háttérrel biztosabb a karrier

A felmérés szerint a jobban képzett szülők gyermekei frissdiplomásként többet keresnek: a legfeljebb 8 általánost vagy szakmunkásképzőt végzett apák gyermekeinek fizetése diplomás pályakezdőként 160 ezer forint alatt marad, míg az egyetemi végzettségű szülők esetében átlagosan több mint 207 ezer forintot keres a frissdiplomás.

De nem csak a végzettség, a család anyagi helyzete is tükröződik a frissdiplomások kereseti mutatóiban. A kedvezőbb anyagi helyzetű családokból származók ugyanis később a munkaerőpiacon magasabb saját jövedelemről számolnak be. A családi anyagi helyzet negatív pólusán e különbségek a frissdiplomás keresetekben nem tükröződnek. Azok a frissdiplomások is többet keresnek, akik felsőfokú tanulmányaik alatt részt vettek nemzetközi képzésben, ám a külföldi tanulás egyik feltétele a családi háttér-támogatás, nem elhanyagolható szempont, hogy a külföldi tanulmányok folytatásához az esetek egyharmadában a család anyagi erőforrásainak mozgósítására is szükség volt.

Férfiaknál az előny a munkaerőpiacon

A férfi és női frissdiplomások között éles a határvonal nemcsak a minden egyes szakterületen belül visszajelzett átlagjövedelmek tekintetében, hanem a munkaerő-piaci átmenet és a korai karrier-út szempontjából is. Megmutatkozik például a munkakereséssel töltött időben: a frissdiplomás férfiak hamarabb találnak munkát, mint a nők. A frissdiplomás álláskereső férfiaknak átlagosan 3,6 hónap alatt sikerül elhelyezkedniük, míg az azonos végzettséggel bíró nőknek ez valamivel több mint 4 hónapjába telik.

Hasonló a helyzet, ha a vezető pozíció gyakoriságát nézzük. Nemek szerinti bontásban elemezve a vezető beosztásban dolgozó férfiak jelentősen nagyobb arányával szembesülünk: a pályakezdő diplomások között a vezető beosztásban lévő férfiak aránya csaknem 29 százalék, míg a nőké csaknem 10 százalékkal kevesebb, mindössze 17 százalék.

A Frissdiplomások 2012 című tanulmányban nemek közti foglalkoztatási és pozícióbeli különbségek is megmutatkoznak: a férfiak esetében lényegesen nagyobb a beosztottak/alkalmazottak munkáját irányítók aránya, mint a női diplomások között.

 

 

QP | Quality Placement