Ha végrendelet esetén nem az lesz az örökös, mint aki egyébként a törvényes rend alapján lenne, felmerülhet, hogy a "potenciális törvényes örökös" részére járó kötelesrészt mi alapján számolják ki, és hogy annak az alapját fogja-e képezni az örökhagyó által még életében elajándékozott ingatlan, vagy ingóság értéke.

A Polgári Törvénykönyv főszabálya szerint kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne. Ez alól akkor van kivétel, amennyiben az örökhagyó ezt a személyt végrendeletében érvényesen kitagadta. Hogy milyen esetekben lehetséges ez és milyen követelményei vannak az érvényes kitagadásnak, a törvény igen részletesen meghatározza.

Ha nincs érvényes kitagadás, akkor a kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke és az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke. Ugyanakkor a törvény pontosan felsorolja azokat tételeket, amelyek nem tartoznak a kötelesrész alapjához, tehát annak meghatározásának nem kell figyelembe venni - hívja fel a figyelmet Burján Zsuzsanna a D.A.S. Jogszerviz jogásza. Ilyen - a teljesség igénye nélkül -:

  • a szokásos mértéket meg nem haladó ingyenes ajándék,
  • vagy a házastárs, az élettárs, a leszármazó részére nyújtott tartás értéke,
  • az olyan ingyenes ajándék értéke, melyet az örökhagyó a kötelesrészre jogosultságot létrehozó kapcsolat keletkezését megelőzően juttatott,
  • de nem képezheti a kötelesrész alapját az örökhagyó által, a halálát megelőző 10 éven túl, bárki részére nyújtott ingyenes ajándék sem.

Az ubbiból az is következik, hogy amennyiben az örökhagyó például a halálát megelőző - például - 2 éven belül a végrendeleti örököse részére egy ingatlant ajándékozott, akkor az örökhagyó "potenciális törvényes örököse" (például gyermeke), joggal hivatkozhat arra a hagyatéki eljárásban, hogy az elajándékozott ingatlan értékét vegyék figyelembe a kötelesrész összegének meghatározása során.

Burján ugyanakkor rámutat, hogy ha ezt az ingatlant azonban 10 éven túl ajándékozta el az örökhagyó, úgy a fentiekre vonatkozó igénnyel sem fog tudni élni a "potenciális törvényes örökös".