Bár 2015 első hónapjaiban végre javult a magyarok fizetőképessége, a folyamat a második negyedévtől megtorpant, majd 2016 további romlást hozott. Így idén szeptember végén már 1 millió 829 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által vezetett központi hitelinformációs rendszerben (khr, korábbi neve bankközi adós- és hitelinformációs rendszer - bar). A jó hír az, hogy ez 0,5 százalékkal, 7 ezerrel kisebb a 2016. június véginél.

Mindez azt is jelenti, hogy a javuló lakossági jövedelmek és átmenetileg lenullázódott infláció ellenére egy év alatt, 2015. szeptember és 2016. szeptember között 1,1 százalékkal, 20 ezerrel nőtt a mulasztásban lévő lakossági szerződések száma - derül ki a BISZ adataiból.

A khr-ben szereplő lakossági adósok száma a 2010 végi 1,392 millióról négy év alatt 1,9 millió közelébe került úgy, hogy a negatív folyamatot csak átmenetileg volt képes a 2011 végi és 2012 eleji végtörlesztési időszak megszakítani. Utána viszont folytatódott az emelkedés. Ez a negatív tendencia 2015. márciusában megfordult és a fennálló lakossági mulasztások száma - jelentő részben a banki elszámolás és forintosítás nyomán - 2015 végére egy csapásra az 1,8 milliós szint közelébe került, most onnan emelkedik lassan vissza.

Csaknem ötmillióan vannak a rendszerben

A rendszerben nyilvántartott természetes személyek száma 2012 óta stabilan 4,9 millió forint körül ingadozik. Idén a legalacsonyabb érték az áprilisi 4 millió 936 ezer volt. Azóta a tartós, havi 4-11ezer fős emelkedés oda vezetett, hogy a létszám 2016. szeptember végére már 4,969 millió főig szaladt.

A khr lakossági alrendszerének adatai (időszak végén, ezer darab)
IdőFennálló mulasztásVáltozás (%)Megszűnt mulasztásVáltozás (%)
20101392,2-374,4-
20111567,412,6136,5-3,5
20121498-4,4295116,1
2013169613,22991,4
2014189411,73176,0
20151796-5,142132,8
2016. IX.18291,6330-21,6
Forrás: BISZ Zrt.

Egyelőre nem éledezik a hitelpiac

A lakosság továbbra is lanyha hitelfelvételi kedvét jelzi, hogy a fennálló és a rendszerben szereplő hitelszerződések száma folyamatosan csökken: amíg 2014 egészében 225 ezerrel lett kevesebb ezek száma, addig 2015 egésze 366 ezres csökkenést hozott. A lemorzsolódás idén az első háromnegyed évben minden hónapban tovább tartott, a kilenchavi eredmény pedig mínusz 216 ezer lett - ezzel szeptember végén már csupán 7 millió 580 ezer szerződés élt.

A folyamat oka, hogy a kifutó lakossági hitelszerződésekhez képest még mindig jóval kevesebb új kontraktus kerül be a rendszerbe. Ezt is jelzi, hogy a 2014-es 462 ezer után 2015 folyamán összesen 456 ezer szerződés szűnt meg, majd 2016. január-szeptemberben tovább 322 ezer.

Nyilvántartott hitelszerződések (év végén, ezer darab)
ÉvFennállóMegszűnt
20128400299
20138387597
201481621059
201577961515
2016. IX.75801837
Forrás: BISZ Zrt.

Így működik a khr

A BISZ Zrt. rendszere több mint 450 referenciaadat-szolgáltató pénzügyi intézmény 10,3 millió lakossági, illetve vállalkozási szerződését tartalmazza. Ez a szerződésállomány több mint több mint 4,9 millió természetes személyhez, valamint 145 ezer vállalkozáshoz tartozik.

A khr egy pozitív adóslista, amely minden hitel és hitel jellegű szerződést nyilvántart, és kezeli a szerződésekhez tartózó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatait is - amely a korábban bar (bankközi adós- és hitelinformációs rendszer) néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja. A bar egy negatív listás adósnyilvántartás volt, így csak azon adósok adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek.

A jelenlegi, alapvetően 2011 óta érvényes szabályozás szerint a természetes személy ügyfelek a hitelszerződés megkötésekor, a hiteligényük benyújtásakor vagy bármely más alkalommal, írásban nyilatkozhatnak arról, hogy a pozitív hiteladataikat a referenciaadat-szolgáltatók, a khr lekérdezésekor megismerhetik-e. Ez az átadhatósági ügyfélnyilatkozat, a khr-ben tárolt minden hitelszerződés pozitív hiteladatára egyszerre vonatkozik. A nyilatkozat viszont nem vonatkozik a negatív eseményekre, adatokra, azokat a referenciaadat-szolgáltatók korlátozás nélkül megismerhetik az ügyfélről. Ha az ügyfél megtiltja pozitív hiteladatai megismerhetőségét, akkor e tényt a rendszer rögzíti és azt ügyfélről szóló hiteljelentés tartalmazza.

QP | Quality Placement