A múlt évben megváltozott a társadalombiztosítási törvény, az egyik leglényegesebb módosítás, hogy a hat hónapot meghaladó tartozás esetén a automatikusan érvénytelenné válik a TAJ-kártya.

Az érvénytelen TAJ-számmal rendelkező (úgynevezett barna lámpás) beteg pedig már csak az elmaradt térítési díj megfizetése után kaphat egészségügyi ellátást. Ez igaz a sürgősségi ellátásokra is, azzal, hogy azokért csak utólag lehet térítési díjat felszámolni. A hátralék kiegyenlítése után a TAJ-szám ugyan újra érvényessé válik, de csak a jövőre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy az érvénytelen TAJ-számmal igénybe vett ellátások költséget a beteg akkor is köteles megtéríteni, ha végül sikerül kiegyenlítenie járuléktartozását.

Az Mfor.hu cikke szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő most ismertette az eljárásrendet, vagyis azt, hogy az egészségügyi intézmények miként ellenőrzik a biztosítás meglétét.

A finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével - az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően, a 14. életévüket betöltöttek esetében a személyi igazolvány felmutatásával a NEAK elektronikus nyilvántartásában végzi el az ellenőrzést.

Ha kiderül, hogy érvénytelen a TAJ-kártya, (vagyis az érintettnek hat hónapon túli járulékfizetés tartozása van), az intézmény akkor is köteles sürgősségi ellátást, valamint mentést biztosítani, de az ezen felüli egészségügyi szolgáltatásokat már csak térítési díj ellenében köteles megtenni. Érvénytelenség esetén tehát az egészségügyi szolgáltatás csak térítés ellenében jár, és a társadalombiztosítási támogatással járó gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő ellátás rendelése sem lehetséges. Mivel elviekben fel sem merülhet olyan eset, hogy a jogviszony érvénytelenségére a kiszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál derüljön fény, ezért a gyógyszertárakban, a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál és a gyógyfürdő ellátóknál a jogszabály továbbra sem ír elő kötelező jogviszony-ellenőrzést.