A szervezet szerint kompenzálni kell az önkormányzatokat, ha a kötelező önkormányzati feladatátadás keretében másik önkormányzathoz vagy állami szervhez kerül vagyonuk, térítsék meg az értéknövelő beruházás, az állami juttatáson kívüli önkormányzati hozzájárulás, a feladat ellátást terhelő hitel- és kötvény-visszafizetési kötelezettséget. Az ingyenes vagyonátadás igazságtalan mindazon helyi közösségekkel szemben, amelyek saját hozzájárulásukkal gazdagították a közvagyont és saját fejlesztéssel teremtettek olyan önkormányzati vagyont, amely a kiegyensúlyozott gazdálkodásukat segíti - közölte a TÖOSZ.

A szövetség elnöksége szerint mielőbb egyértelművé kellene tenni a kormányzatnak, hogy milyen határidővel hoznák létre a járási rendszert, a járási hivatalokat. Az erről szóló kormányhatározat 2013. január 1-jében határozta meg a dátumot, azonban időközben több olyan nyilatkozat is napvilágot látott, amely már 2012. július 1-jét jelölte meg. Emellett fontos kérdés az is, hogy valamennyi jelenleg a polgármesteri hivatalokban ellátott államigazgatási feladat elkerül-e a járási hivatali rendszerbe, valamint az, hogy hogyan alakul majd a járási hivatalok kirendeltségi hálózata - a hivatkozott kormányhatározat szerint ugyanis a meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani. A tervezett változtatásokról, az önkormányzati törvényen kívül, nem egyeztetett a kormányzat a TÖOSZ-szal.

QP | Quality Placement