A Mezőgazdasági és Halászati Tanács e heti ülésén az uniós mezőgazdasági miniszterek egyetértettek abban, hogy további tárgyalások szükségesek az Európai Unió új Közös Agrárpolitikája (KAP) részletszabályairól és arról csak a következő uniós költségvetés elfogadását követően lehet megalapozott döntést hozni.

Az agrártárcánál arról is tájékoztattak, hogy a tanácsülésen az uniós agrárminiszterek a KAP-reform tárgyalásainak elmúlt féléves eredményeit összegző, a finn uniós elnökség által előterjesztett előrehaladási jelentést vitatták meg. A tárgyalások időbeli ütemezésével kapcsolatban több tagállammal egyetértésben sikerült érvényesíteni azt a magyar igényt, miszerint a KAP részletszabályairól csak a következő uniós költségvetés elfogadását követően lehet döntést hozni.

QP | Quality Placement

Nem határozhatunk olyan fontos szakpolitikai kérdésekről, mint a termeléshez kötött támogatásokra fordítható források nagysága, vagy a környezet- és klímavédelmi ambíciószint, amíg nem ismert, hogy mekkora költségvetés áll majd rendelkezésre az egész KAP, és ezen belül Magyarország számára - emelte ki az ülésen Nagy István. Az agrárminiszter szerint a KAP-források nem csökkenhetnek nagyobb mértékben, mint amit az Egyesült Királyság - az egyik legnagyobb nettó befizető - kilépése indokol.

Kétségtelen, hogy az elmúlt félév során számos kérdésben sikerült előrelépést elérni, azonban a KAP-reformnak vannak további tárgyalásokat igénylő elemei. Magyar szempontból üdvözlendő, hogy jelen állás szerint az új időszakban is megmarad a SAPS-rendszer és a termeléshez kötött támogatások nyújtására is lehetőség lesz. További egyeztetésekre van szükség az új támogatás elosztási modell tekintetében annak érdekében, hogy a magyar gazdák számára a gyakorlatban végrehajtható, egyúttal könnyen értelmezhető rendszer jöjjön létre - hangsúlyozta a tárcavezető.

A tanácsülésen döntés született arról is, hogy 2020-ban felülvizsgálják az élelmiszerek származásjelölését szabályozó előírásokat is. Ezen belül különösen fontos a méhészeti termékek származásjelölésének újraszabályozása, ahogyan azt Magyarország a Mezőgazdasági és Halászati Tanács novemberi ülésén is kérelmezte.

Kétségtelen, hogy a KAP 2020 utáni tartalmának kialakítását hosszú vita előzi meg, a KAP-ról való megállapodás előtt pedig sikeresen le kell zárni a 2021-2027 évekre vonatkozó, uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokat. Az is nyilvánvaló, hogy a most záruló soros uniós finn elnökség végére számos agrárkérdésben sikerült előrehaladást elérni, több fontos magyar javaslattal kapcsolatban nyitottság volt tapasztalható. Így az agrártárca reményei szerint a következő, horvát elnökség végére egy olyan tagországok közti közös álláspont alakítható ki, ami a magyar érdekeknek is megfelel.