Egy magánszemély (Lingurár József) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból szeretett volna a tulajdonában álló erdőterület után az ilyen területek fenntartható használatát célzó Natura 2000 támogatást igényelni. Azonban a támogatás odaítélésére jogosult Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve annak felettes szerve is elutasították a kérelmét azzal az indokkal, hogy mivel a magyar állam is tulajdonos a kérdéses erdőterületen, azokra a támogatási feltételeket szabályozó uniós rendelet (1698/2005/EK) alapján nem ítélhető meg támogatás - számolt be az Európai Bíróság (EB).

A magánszemély a magyar bíróságok előtt vitatja a hatóságok határozatát azt állítva, hogy az ominózus rendelet ilyen esetekben nem a támogatás kizárását, hanem csak annak összegének az állami tulajdoni hányad arányában történő csökkentését írja elő. Ráadásul a vita tárgyát képező területeken az állami tulajdon aránya mindössze 0,182 százalék.

Az ügyben eljáró Kúria azzal a kérdéssel kereste meg az EB-t, hogy a rendelet valóban kizárja-e azon erdőterületeket a kérdéses támogatás hatóköréből, amelyek részben állami tulajdonban vannak. A magyar bíróság azt is tudni szerette volna. hogy amennyiben ilyen esetekben az államtól eltérő tulajdonosoknak nyújtható a támogatás, úgy annak összegét a földterületen meglévő tulajdoni hányaduk arányában kell-e megállapítani.

Így döntött az EB

A rendelet rendelkezései nem írnak elő olyan radikális következményeket, mint amilyeneket a magyar hatóságok a Natura 2000 minősítésű erdőterületek vegyes tulajdoni jellegével kapcsolatban alkalmaznak - mondta ki ma meghozott ítéletében az EB. Így jóllehet a tagállamok főszabály szerint mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a Natura 2000 kifizetések végrehajtásánál, a magyar hatóságok által követett gyakorlat nem illeszkedik e mozgástérbe.

Ráadásul a Natura 2000 támogatás az uniós jogból eredő korlátozások miatt az érintett területeken felmerülő költségek és jövedelemkiesés ellentételezésére irányul. Bár a felperes erdőjének egy részére nem alkalmazható a Natura 2000 támogatás, mivel az állami tulajdonban van, emiatt nem szűnik meg az ő tulajdonában lévő részletek használatának korlátozására vonatkozó ellentételezés szükségessége - azaz jár neki a támogatás.

Emellett az EB szerint a magyar hatóságok gyakorlata sérti az uniós jog szerves részét képező arányosság elvét is.

A bíróság úgy határozott, hogy jár a támogatás a magánszemélynek, kivéve az állami tulajdonú rész utáni hányadot.