Az első határozatba foglaltak szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszternek minden hónap 15-ig jelentést kell készítenie a kormány számára a kötelezettségvállalási és a kifizetési terv teljesítéséről. Ha az elmaradás jelentős, akkor a megszüntetésére hozott intézkedésekről is jelentenie kell.

A kormány egyúttal felhatalmazta az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  kifizetési terv teljesüléséhez hozzájáruló munkatársak részére célfeladatot tűzzön ki, amely ha 100 százalékosan teljesül, akkor egy újabb éves bért kapnak. Ha a teljesülés 75 és 100 százalék közé esik, akkor a prémium 4 havi fizetés.

Miután a Miniszterelnökségi hivatalnokai koordinálnak, nekik a prémium 70 százaléka kötődik a kifizetés teljesítéséhez, a maradék 30 százalék az egyéni célfeladatok teljesítése után jár. A kifizetések teljesítését a következő időpontokban mérik: június 30., szeptember 30. és december 31.

Az uniós támogatásokra az idei kötelezettségvállalási terv a következő:

  • a második negyedévre 1766,10 milliárd,
  • a harmadik negyedévre 2075,68 milliárd,
  • a negyedik negyedévre 1102,49 milliárd forint.

Ezek együttesen 4944,27 milliárd forintot tesznek ki. Legnagyobb tétel - a teljes kötelezettségvállalás egyötöde - a közlekedés fejlesztésre fordítódik.

A kifizetéseknél a terv

  • a második negyedévben 430,26 milliárd,
  • a harmadikban 540,97 milliárd,
  • míg a negyedik negyedévben 1076,77 milliárd forint.

Azaz összesen 2048 milliárd forint, amelynek több mint egynegyede a gazdaságfejlesztési kifizetés.

Kkv-k értékelése

A második kormányhatározat a  mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) projektjeinek értékelésével foglalkozik. Az értékelést objektív szakmai szempontok alapján létrehozott, nyilvános szakértői névsorban szereplő értékelők végzik.

Az értékelő csak kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaságnál munkajogi jogviszonnyal rendelkező magánszemély lehet. A szakértői névsort a Miniszterelnökség vezeti, amely minden projekthez két értékelőt rendel. Amennyiben a  két értékelő értékelésének eredménye között az eltérés 30 százaléknál nagyobb, akkor újraértékelést kell elrendelni.

Az értékelők a projektek méretétől függő, differenciált díjazásban részesülnek, a díjazásuk nem lehet több, mint az éves illetményük duplája. A végén egy fontos kritérium: az értékelők díjazása hazai forrásból történik.