A Magyar Közlönyben jelent meg az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló jogszabály, amely részletesen szabályozza a nyaralóhajózást. A meghatározás így szól: a nyaralóhajó bérbeadása olyan turisztikai célú szolgáltatást nyújtó hajózási tevékenység, amelynek során a hajózási engedéllyel, valamint a hajózási hatóság egyedi engedélyével rendelkező hajózási vállalkozás a nyaralóhajót üzemelteti és bérbe adja.

Ehhez azonban engedély szükséges, amelynek a kiadása 30 napig tart. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell - egyebek mellett - a következőket:

- a nyaralóhajóra megkötött érvényes biztosítási kötvény másolatát, amely fedez minden harmadik fél számára okozott olyan kárt, amelyet a nyaralóhajó okoz, valamint a hajóút felszabadításának költségét is megtéríti,

- a nyaralóhajó használati útmutatóját,

- az elméleti oktatás tematikáját,
- a gyakorlati oktatás tematikáját,
- az oktatók névsorát, képesítését.

A hajó használati útmutatójának - egyebek mellett - ki kell terjednie a következőkre:

- a nyaralóhajó indulás előtti ellenőrzése,
- a gépi berendezések használata, működtetése,
- a gáz- és elektromos rendszerek használata, működtetése,
- tűzmegelőzésére, tűzvédelemre vonatkozó előírások,
- környezetvédelmi előírások, valamint tájékoztatás a hulladékleadási- és szennyvíztartály-ürítési pontokról,
- biztonsági intézkedések lékesedés, vízbetörés esetén,
- a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó főbb vízi-közlekedési szabályok, a hajózást irányító jelzések, a főbb hajózási létesítmények,
- zsilipelési útmutató.

A nyaralóhajók képesítés nélkül vezethetők, de a vezetőnek az indulás előtt elméleti és gyakorlati oktatásban kell részt vennie.

Az elméleti képzés része
- a nyaralóhajó használati útmutatójának bemutatása,
- a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó vízi-közlekedési alapismeretek (legalább a kitérési szabályok, hajók nappali jelzései, víziút, hajóút jelzései),
- a nyaralóhajózásra kijelölt vízterület sajátosságai, hajózást nehezítő akadályok, különös tekintettel a nem szabadon közlekedő (köteles) kompokra, hajóhidakra és a zsilipre,
- a kedvezőtlen időjárási események bekövetkezése esetén alkalmazandó intézkedések (legalább az áradás, illetve árvíz, vihar idején alkalmazandó intézkedések, a hajón található életmentő felszerelések használata),
- a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció eszközeinek használata.

A gyakorlati oktatás pedig - egyebek mellett - a következőkre terjed ki:
- a nyaralóhajó előkészítése indulásra, műszaki ellenőrzés,
- elindulás úszóműről, partról, bójáról más hajótól,
- hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás.

A gyakorlati oktatónak legalább kisgéphajó-vezetői képesítéssel kell rendelkeznie.

Ugyan ebben a közlönyben az innovációért és technológiáért felelős miniszter rendelete megerősíti, hogy a nyaralóhajók közlekedésére kijelölt vízterületen a nyaralóhajó vezetéséhez - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - képesítés nem szükséges. A miniszter meghatározza az ilyen hajók bérbeadásához szükséges engedélyek díjait is. Az alapdíj 92 500 forint, amelyhez hajónként 43 700 forint további költség társul. Ha valaki módosítani akarja a korábbi engedélyt, akkor az alapdíj 88 ezer, a hajónkénti díj pedig 43 700 forint.

A miniszter kitér a nyaralóhajó vezetője egészségi alkalmasságára is. Ezt
- hatályos egészségi alkalmassági vizsgálathoz kötött gépjármű-vezetői engedéllyel, vagy
- a nevére kiállított "kedvtelési célú kishajó vezetésére egészségi szempontból alkalmas" 30 napnál nem régebbi orvosi igazolással, vagy
- az egészségi alkalmasság tekintetében érvényes legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel lehet igazolni.

Mellőzhető a vezető elméleti és gyakorlati oktatása, ha rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel. Amennyiben a nyaralóhajó vezetője nem rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel, akkor éjszaka csak kikötőben vesztegelhet a nyaralóhajó.

A kormány még 2018 elején döntött arról, hogy Magyarországon is legyen nyaralóhajós turizmus, ezért azt a hatósági ügyintézés szempontjából nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította. Egyúttal 4,6 milliárd forintot biztosított a programra, amelyből 20 hajót lehet vásárolni. Kísérleti jelleggel a Felső-Tiszavidéken és a Bodrogon indítja el a kormány a nyaralóhajó turizmust.

Az első Nicols Estivale Octo típusú hajó az Utazás kiállításon volt látható 2019 február 21-24. között.