Az MNB-rendeletnek megfelelően a hitelintézeteknek 2016. április 1-től már teljes mértékben, a 100 százalékos szintet elérve meg kell felelniük az egységes európai szabályozás által előírt mutatónak. Az új előírással párhuzamosan funkciójukat vesztik a jelenleg hatályos mérleg- és betétfedezeti mutatók, így azokat 2016. január 1-től kivezetik.

Az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete, illetve az Európai Bizottság 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete közvetlen hatállyal írja elő a hitelintézetek számára az LCR teljesítését. Az előírás célja annak biztosítása, hogy rövid távon (30 napon belül) megfelelő mennyiségű és minőségű likvid eszköz álljon a bankok rendelkezésére egy esetleges likviditási sokk esetén.

Az uniós jogszabályok alapján az LCR-mutató teljesítésére vonatkozó minimumelvárás 2015. október 1. napjától indul 60 százalékkal, és lépcsőzetesen emelkedve 2018. január 1-től éri el a 100 százalékot. Ettől az ütemtervtől eltérve azonban a nemzeti hatóságok az LCR gyorsabb bevezetését is elrendelhetik.

Az MNB jelenleg megfelelőnek tartja a hazai hitelintézetek rövid távú likviditását, azonban a bankrendszer sokkellenálló képességének erősítése érdekében indokoltnak tartja az LCR-előírásnak való gyorsított megfelelést. A pénzügyi stabilitási szempontok és a banki alkalmazkodáshoz szükséges időigény figyelembevételével az MNB 2016. április 1-től írja elő az LCR 100 százalékos teljesítését. Ezzel Magyarország csatlakozik azon EU tagállamok köréhez, amelyek már korábban jelezték az LCR gyorsított bevezetését (ilyen Egyesült Királyság, Hollandia).

Az LCR követelmények életbe lépésével párhuzamosan funkciójukat vesztik a hitelintézetek rövid távú likviditására vonatkozó jelenleg hatályos mérleg- és betétfedezeti mutatók, így azok 2016. január 1-től kivezetésre kerülnek.

Az MNB rendelet szövege várhatóan 2015. szeptemberben jelenik meg a Magyar Közlönyben.

QP | Quality Placement