Az ügyészi fellépés nyomán megerősítést nyert, hogy a fogyasztó bíróság előtti igényérvényesítési lehetőségét korlátozza, ezért érvénytelen az olyan szerződési feltétel, amely alapján a jogviták elbírálására a felek alávetik magukat a szerződésben a vállalkozó által meghatározott bíróság vagy választottbíróság kizárólagos illetékességének.

Tisztességtelen, ha a bank a saját nyilvántartásai alapján igazolhatja a banki papírok fogyasztónak történt megküldését. Ilyen kikötés esetén ugyanis egy jogvitában a fogyasztónak kell bizonyítani azt, hogy a dokumentumokat a bank nem vagy hiányosan küldte meg, ráadásul a szerződésben az érintett banki dokumentumok köre sem meghatározott.

QP | Quality Placement

Az arányosság elvét sérti, ha a bank bármely kis összegű fizetési kötelezettség elmulasztása esetén – akkor is, ha annak nincsenek komoly következményei – drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményként, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

Az egyoldalú szerződésmódosítási jog kikötése is tisztességtelen, ha a szerződési feltétel nem tartalmazza, hogy a változás milyen módon és mértékben hat ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére. Az ilyen feltétel az átláthatóság elvének nem felel meg és súlyosan megbontja a fogyasztók hátrányára a jogok és kötelezettségek egyensúlyát - olvasható a közleményben.