A bíróság a felperest 1 millió 270 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte.

A CIB Lízing ügyében a bíró az indoklásban kifejtette: a felperes egyik kikötése sem felelt meg a szimmetria, arányosság és átláthatóság feltételeinek. A törvényszék - a felperes álláspontjával szemben - úgy foglalt állást, hogy részben a referenciakamatlábhoz igazított szerződésmódosítási joggal kapcsolatos kikötések is a törvény hatálya alá tartoznak, mert nem automatizmuson alapult az egyoldalú módosítás, hanem a felperes szubjektív döntésén.

A bíróság egyebek között megállapította, hogy a CIB Lízing egyik kikötése sem felelt meg a szimmetria elvének, mivel a fogyasztó terhére történő egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége mellett nem kezelte kötelezettségként a fogyasztók javára történő szerződésmódosítást, emiatt a szerződéskötéskor létrejött értékegyensúly felbomlott. Az átláthatóság és az arányosság elvének nem felelt meg például az a kikötés, amelyik szerint legfeljebb az infláció mértékéig történhet korrekció, mert csak felső korlátot szab. A felmondási jog helyett pedig sok esetben előtörlesztési jogot biztosított a pénzügyi cég, ami nem ugyanaz és nem felel meg a tisztesség követelményének.

Az alkotmányossági aggályokkal kapcsolatban arra mutatott rá a bíróság, hogy a perbeli kifogások egyike sem felel meg több olyan alapelvnek, amely közvetlenül levezethető a Ptk. tisztességtelenségre vonatkozó szabályaiból. A jogalkotó korábban is érvénytelennek tekintette az olyan általános szerződési feltételt, amely a jóhiszeműség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul az egyik fél hátrányára állapítja meg a feltételeket. A törvényszék az Európai Bíróság gyakorlatát is figyelembe véve hozta meg határozatát.

A felperes jogi képviselője nem nyilatkozott a sajtónak arról, hogy fellebbeznek-e a döntés ellen.

QP | Quality Placement