A két cég, mint jogutód kezdte meg a munkát, az évtizedekkel ezelőtti, a TVK-TIFO vállalatok ipari komplexumának területén keletkezett szennyeződések teljes eltávolítására irányuló átfogó, stratégiai program részeként. A hatósági kötelezésnek megfelelően a beavatkozás célja egyebek mellett, hogy javítsa a környezet állapotát a szennyeződések terjedésének megállításával és teljes megszüntetésével.

A talajvízvédelmi rendszer egy hetven vízkitermelő kútból álló kútsorból és a hozzá kapcsolódó vízvezeték hálózatból áll. Működésének lényege, hogy a kutak felszívják a talajvizet, amelyet a hozzájuk tartozó csővezetékeken keresztül a Mol szennyvíztisztítójába szállítják. A tervek szerint a teljesen automatikusan működő rendszer az évek folyamán megtisztítja a talajvizet az ipari szennyeződésektől. A kutakat Tiszapalkonya nyugati határánál létesítik, jelenleg a nyomvonalon a próbafúrásokat végzik. A kiépítés 2017 januárjában kezdődik és várhatóan jövő év június 30-ig tart.

A mintavételek eredményei alapján a későbbiekben lehet megmondani, meddig szükséges a rendszer használata. A köztes időben - ahogyan ez az eddigiekben is így volt - "a lakosság és a környezet nincs kitéve semmilyen, az ipari szennyeződések jelenlétéből eredő veszélynek, mert azok jelentősen a határértékek alatt vannak. A vízvédelmi rendszer a megelőzést szolgálja".

A hatékonyabb működés és az egészségügyi kockázatok teljes kizárása érdekében a Tiszapalkonya határán lévő ásott kutakat le kell zárni az érintett telkeken. A Mol és a Mol Petrolkémia egyeztet a lakosokkal és kompenzálja a kerti locsolásra felhasznált megnövekedett ivóvízmennyiségből fakadó költségeket. Három év elteltével a lezárás szükségességét felülvizsgálják majd, kedvező eredmények esetén pedig feloldják.

QP | Quality Placement