A Magyar Közlönyben tegnap megjelent rendeletben a kormány a CG Electric Systems Hungary Zrt.-t a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény - 2012-től hatályos módosítása alapján - stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette. A cég felszámolási eljárása július 7-én indult el (a bíróság gyorsan döntött az eljárás elindításáról, ugyanis a felszámolási kérelmet június 25-én nyújtották be.) A kormány által stratégiailag kiemeltté minősített cégek csőd- és felszámolási eljárásaiban csak az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. járhat el.

A CG Electric neve 2009-ig Ganz Transelektro Villamossági Zrt. volt, a cég jogutódja a 19. század első felében létrehozott Ganz Villamossági Műveknek.

A nagy múltú vállalat jelenleg 415 főt foglalkoztat, a fő profilja a nagyfeszültségű villamos berendezések - transzformátorok, motorok és generátorok - gyártása, valamint az ehhez kapcsolódó szerviz és fővállalkozási tevékenységek. (A transzformátorokat a tápiószelei, az azokhoz szükséges acélszerkezeteket a szolnoki telephelyén gyártotta, míg az ellenőrzés és fővállalkozási tevékenység székhelye Budapest.) A társaság 2006 óta az indiai Crompton Greaves cégcsoport tagja. Transzformátorokat szállítanak a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-nek és áramszolgáltatóknak, dolgoztak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek is - a közbeszerzési dokumentumok alapján.

A társasággal a magyar kormány 2013 októberében kötött stratégiai megállapodást, amelyben a kormány egyebek mellett kifejezésre juttatta "afeletti örömét és megelégedettségét, hogy a CG Electric Zrt.-vel hosszú távon, mint megbízható partnerrel számolhat". (A kormány honlapja szerint eddig 84 Magyarországon működő céggel kötött ilyen megállapodást.)

Az állam megveszi a céget?

A kormánypárti többségű parlament nemrég fogadta el, és augusztus 1-jén lép hatályba a a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény azon módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített cégek felszámolása során az államot elővásárlási jog illesse meg az adós vagyonának értékesítésekor.

A CG Electric a 2018 áprilisától 2019 március végéig tartó üzleti évet 26,3 millió euró (akkor közel 8,5 milliárd forint) nettó árbevétel mellett mintegy 1,2 millió euró (380 millió forint) veszteséggel zárta - derül ki a Céginfo.hu adataiból. Akkor 473 dolgozót foglalkoztattak (három évvel korábban még több mint 700 főt). A CG Electricnek 2015-ben még 22 milliárd forintos forgalma volt, de évek óta jelentős veszteséget halmoz fel. A legutolsó elérhető beszámolójában az eredménytartaléka 115 millió eurós (több mint 36 milliárd forint) mínuszt mutatott.

A kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítheti azokat a gazdálkodó szervezeteket,

  • amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy
  • amelyek esetében - ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető meg - kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék.

A kormány 2012-től - elég tág kört érintően - stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíthet cégeket, és ezek csődeljárása és felszámolása során a csődtörvénytől eltérő szabályok is alkalmazhatók. Egyebek mellett az állami felszámoló az adós vagyonát nem nyilvános pályázaton értékesítheti, ehhez nincs szükség a hitelezői választmány hozzájárulására, a felszámoló döntése ellen nem lehet kifogást tenni.