A hétfői Közbeszerzési Értesítőben közzé tett eredmény szerint az EIB hitelből 2015-re finanszírozandó projektek összértéke 31,4 milliárd forint volt. Ebből a pálya felújítását jelentő vasúti közlekedés-fejlesztési beruházások egyedi projektjei 1 - 2,5 milliárd forintot tettek ki.

A szakértői jelentés alapjául a MÁV Zrt. által elkészített pályaműködtetői stratégia, a Nemzeti Közlekedési Stratégia és az Országos Vasútfejlesztési Koncepció szolgál. A jelentésnek ki kell terjednie - egyebek mellett - Magyarországon a vasúti szektor működését meghatározó szabályozási keretekre és az EU szabályoknak való megfelelőség bemutatására, a 2019-es piacnyitásra, az ingatlanvagyon előzetes értékelésére, a közszolgáltatási szerződések "bonus-malus" rendszerére továbbá a 
MÁV Zrt. infrastruktúra szolgáltatásának helyzetelemzésére is.

A munka eredetileg becsült ellenértéke 150 millió forint volt, a KPMG 148,4 milliért vállalta azt. Miután a másik ajánlattevő, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. ajánlatát a MÁV Zrt. érvénytelennek nyilvánította, nem volt jelentősége annak, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat lett a nyertes. Az értékelésnél amúgy is túlsúlyos volt az ár.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntését március 17-én hozta meg, de az csak most került publikálásra. A munkát 180 nap alatt kell elvégeznie a nyertesnek.