A pénzeszközöknél azonban hiány mutatkozik, ezért homogén csoport képzése szükséges. A felszámoló a hitelezői érdekek védelmében további lépéseket tesz.- adta hírül a felszámolást végző Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

A Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." felszámolási eljárásában a vagyonvizsgálat megállapította, hogy az ügyfelek pénzügyi eszközei - a nem valós kötvények kivételével - maradéktalanul rendelkezésre állnak, ide értve a korábban közzétett és akkor még vizsgálat tárgyát képező értékpapírokat is.

Az ügyfelek pénzeszközeinek felmérése is megtörtént, ezáltal meghatározhatóvá vált a felszámolási vagyonba nem tartozó, ténylegesen kiadható összes pénzeszköz nagysága. A hiányra tekintettel homogén csoport képzés révén határozható meg az egyes ügyfeleknek kiadható összeg.

A mai bejelentés szerint a felszámoló minden lehetséges intézkedést megtesz a hitelezői érdekek védelmében. Hitelezői érdekeket szolgál a felszámolási vagyon védelme és növelése, e törvényi kötelezettségének eleget téve a felszámoló többek között a követeléseket behajtja, és az igényeket érvényesíti.

Az elmúlt hetekben a követelések kezelése körében a negatív pénzszámla egyenleggel rendelkező ügyfeleket a felszámoló fizetésre szólította fel. Az igényérvényesítés körében pedig a felszámoló a Csődtörvény megtámadási rendelkezései alapján értékelte a felügyeleti biztosi szakaszt közvetlenül megelőzően kötött jogügyleteket, és ezen értékelések tükrében megteszi a szükséges lépéseket.