A jegybank szerint a feltárt jogsértések nem hordoznak rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a bankcsoport megbízható működését. Az MNB átfogó csoportvizsgálatot végzett az UniCredit Banknál, illetve az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatainál, az UniCredit Lízingnél, az Arany Pénzügyi Lízing Zrt.-nél és az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-nél. A jegybank a 2014. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az ellenőrzés a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben megállapította többek között, hogy az UniCredit Bank ügyfélminősítésre, ügyfélcsoport képzésre és ügyfélkitettség kezelésére vonatkozó belső szabályzatai nem teljes körűen feleltek meg a jogszabályi elvárásoknak. A jegybank ezen felül hiányosságokat tárt fel a befektetés-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, valamint kisebb informatikai biztonsági problémákat is azonosított. Emellett a vizsgálat a követeléseladási, követelésminősítési, és a tőkeszámításnál figyelembe vett fedezet-értékelési gyakorlatban, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló tevékenységnél is tárt fel kisebb súlyú problémákat. (Ez vár a bankokra 2018-ban.)

QP | Quality Placement

A jegybank az UniCredit Bankkal szemben kiszabott felügyeleti bírság megállapításánál enyhítő körülményként értékelte a bank együttműködő magatartását, illetve a jogsértések megszüntetésére tett azonnali és tervezett intézkedéseit.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. és az Arany Pénzügyi Lízing Zrt. vizsgálatát a jegybank intézkedés nélkül zárta le - olvasható az MNB közleményében.