A pénzügyi intézményeknek - a deviza alapú jelzáloghiteleseket követően - a forinthitelesek és a ténylegesen devizában törlesztők esetében is el kell számolnia a korábban tisztességtelenül elvont, egyoldalú kamat-díj- és költség emelésből származó összegekkel. Az erről szóló elszámolási értesítőket legkésőbb szeptember 30-ig küldték meg a szolgáltatók tértivevényes levélben a fogyasztók részére - írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Amennyiben viszont az adott intézménnyel szemben a - szerződési feltételek tisztességtelenségének és érvénytelenségének megállapítása iránt az MNB által indított - közérdekű per augusztus 1-ig nem zárult le, akkor az elszámolás megküldésének határideje ezen perekkel érintett szerződések tekintetében a per befejezésétől számított 60. nap. A perek aktuális állásáról, annak eredményéről és az elszámolási értesítő megküldésének határidejéről a pénzügyi intézményeknek honlapjukon és fiókjaikban tájékoztatni kell a fogyasztókat - azonban a határidők az alábbi táblázatban is olvashatók.

Kép: