Magyarországon 2009-ben mintegy 41 ezer tisztán hazai érdekeltségű társaság jött létre, ebből jelenleg csak 26 ezer működik, tehát a cégek közel 40 százaléka már el is tűnt a gazdaságból. Riasztóan magas az induló vállalkozások között a megszűnések aránya. Ez számos okra vezethető vissza. A legfontosabbak az üzleti terv nélküli cégalapítások és a kényszervállalkozások születése, de a gazdasági környezet keresleti és finanszírozási oldala sem volt túl kedvező a 2009-et követő években - állapítják meg.

A tapasztalat edzi a startuppereket

Szigorúan véve minden frissen alapított vállalkozás startup, de a köznyelv inkább a fiatal vállalkozók által alapított, új, innovatív technológiákat alkalmazó, nemzetközi szinten is ismertté váló társaságokat illeti ezzel a névvel. Ha megvizsgáljuk a Magyarországon alapított cégeket, azt tapasztaljuk, hogy az alapító vállalkozóknak nem az első, hanem a második, harmadik vagy sokadik próbálkozásai, valamint hogy jellemzően nem a friss diplomás korosztályból kerülnek ki a tulajdonosok. Szűkebb értelemben minden háromszázadik vállalkozás tekinthető igazi startupnak.

A vizsgált időszakban alapított társaságoknak mindössze 37 százaléka volt a tulajdonosok első vállalkozása, az összes többi cég már új nekifutásnak számít. Az arány általánosságban is jól mutatja, hogy az első vállalkozások többnyire nem sikeresek. Az alapításkori tulajdonosok átlagéletkora 39 év, tehát az egyetemről frissen kijövő vagy csak néhány év tapasztalattal rendelkező vállalkozók közel sincsenek túlsúlyban, sőt az innovatív technológiákra épített cégeket is többnyire komolyabb tapasztalattal rendelkező magánszemélyek hozzák létre.

A csúcson már külföldi tulajdonosok is vannak

Annak, hogy egy induló vállalkozást mikor tekintünk startupnak, az egyik mutatója az árbevétel alakulása lehet. Az elaprózott magyar cégstruktúrában egy 100 millió forintos árbevételű vállalkozás már tényezőnek számít, hiszen az összesen 570 ezer működő cégből csak 50 ezer éri el ezt a limitet. A 2009-ben indult 41 ezer vállalkozásból 2014-re csaknem 2200 érte el a 100 millió forintos árbevételt: ezek a cégek számítanak hazai viszonylatban jól teljesítőnek. Ötéves működése alatt az Opten adatai szerint 142 gazdasági társaság ért el egymilliárd forintos árbevételt, ami már igazi sikertörténetnek tekinthető.

A 2009-ben alapított cégek közül e feltételeknek az Opten adatai szerint 140 társaság felelt meg: ők azok, ahol a külföldi tulajdonos úgy jelent meg, hogy a 2014-es árbevétel 100 millió forint felett volt, vagy jelentős tőkeemelést hajtottak végre. A legszűkebb értelemben véve ezek azok a cégek, amelyekre startupként tekinthetünk.

QP | Quality Placement